Skip to content

Tasks and Activites

Å være fagorganisert

I Norge er det mange som er medlem av en fagorganisasjon, men det er store forskjeller mellom offentlig og privat sektor.
Arbeidstakerorganisasjonen YS i streik. To representanter med et banner som sier "Likeverd i arbeidslivet". Foto.
Open image in new window

Før du jobber med oppgavene, kan det være greit å vite hva offentlig og privat sektor er.

Offentlig sektor er kommunal og statlig forvaltning. Folk som jobber kommunalt eller statlig kan for eksempel være lærere, sykepleiere og helsefagarbeidere, tannleger, jobbe med veiutbygging og i departementer, direktorater, hos Statsforvalteren eller på universitetene.

Privat sektor er privateide bedrifter, aksjeselskap og også ideelle organisasjoner. Hvis du jobber i privat sektor, kan du for eksempel jobbe i industri, i en butikk, med IKT-tjenester, på et treningssenter eller i et forlag som gir ut bøker.

Oppgave 1

  1. Gjør en undersøkelse blant familie og andre du kjenner. Still følgende spørsmål:

    1. Hvor gammel er du?
    2. Er du fagorganisert?
    3. Hva slags jobb har du? Er det i offentlig eller privat sektor?
    4. Hvorfor er du/er du ikke fagorganisert?
  2. Gå sammen i små grupper og lag tabeller basert på funnene deres. Finner dere noen interessante forskjeller eller sammenhenger?Presenter deretter tabellen og funnene for resten av klassen.

Oppgave 2

De aller fleste i offentlig sektor er fagorganiserte (80 % i 2019), mens det i privat sektor er under halvparten som fagorganiserer seg.

Drøft hvorfor det er slik at det er færre i privat sektor som fagorganiserer seg.

Related content

Som arbeidstaker kan du bli medlem i en fagforening som skal hjelpe deg å ta vare på dine rettigheter i arbeidslivet.

CC BY-SAWritten by: Inga Berntsen Rudi.
Last revised date 09/22/2022

Learning content

Partene i arbeidslivet