Hopp til innhold

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. KonkurransemidleneChevronRight
  4. P for plassChevronRight
  5. Direkte distribusjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Direkte distribusjon

Direkte distribusjon betyr at produktet går rett fra produsent til kunde. Denne formen for distribusjon er kostnadssparende, men den har også sine begrensninger.

Investor Kjell Inge Røkke selger reker fra brygga. Foto.
På bildet ser du Kjell Inge Røkke selge reker på kaia i Oslo, direkte til kundene. Men Røkke ville neppe blitt en av Norges rikeste personer om han hadde insistert på å selge alle varene sine direkte!

Kontroll over distribusjonen

Gårdsbutikk. Foto.
Direkte distribusjon er neppe veien å gå for den som vil bli millionær. Men noen foretrekker å være lykkelig som liten!

Den største fordelen ved direkte distribusjon er at produsenten har stor kontroll over distribusjonsprosessen. Det er ingen andre som håndterer produktene på vei til kunden, produsenten holder i produktet sitt helt til kunden får det.

På den annen side kan det være begrenset hvor mange kunder og markeder en produsent klarer å nå ved egen distribusjon. Bedriften må ha kunnskap og økonomi til å bygge opp et distribusjonsnettverk selv, slik at varene blir tilgjengelige for alle potensielle kunder. Dersom man ikke har et slikt nettverk, taper man kunder fordi man ikke evner å komme i kontakt med dem. Det betyr igjen lavere inntekter for bedriften.

God kundekunnskap

Ved direkte distribusjon får bedriften god kontakt med kundene sine og kan bruke denne kunnskapen om kjøpsvaner, preferanser og så videre til å lage treffsikre strategier for fremtiden. Men selv om det er vel og bra å kjenne sine kunder så godt, kan det ofte være lurt å konsentrere seg om kjerneaktiviteten sin, det vil si produksjonen. Kundekunnskap kan kjøpes hos andre, og alle trenger ikke å kunne alt.

Lavere kostnader

Alle mellomledd i en distribusjonskanal skal ha sin fortjeneste – ingen gjør gratis arbeid. Derfor kan direkte distribusjon bety lavere kostnader for bedriften, i og med at man sparer utgiftene som ellers ville gått til mellomledd. Likevel kan det totalt sett være mer lønnsomt å bruke mellomledd i distribusjonen fordi man når langt større kundegrupper enn ved direkte distribusjon.

Læringsressurser

P for plass

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs