Hopp til innhold

Fagstoff

Direkte distribusjon

Valg av distribusjonsform dreier seg om hvorvidt bedriften skal ha direkte eller indirekte distribusjon. Ved direkte distribusjon går produktene direkte fra produsenten til kundene, uten noen form for mellomledd. Denne formen for distribusjon er kostnadssparende, men den har også sine begrensninger.
Investor Kjell Inge Røkke selger reker på en fiskebåt ved kaia i Oslo. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Direkte distribusjon

Direkte distribusjon betyr at varen eller tjenesten som blir produsert, går direkte fra produsenten til kundene uten noen form for mellomledd. Virksomheten har selv kontakt med kunden og holder lager.

Mat som blir produsert på et restaurantkjøkken, og som serveres til gjesten ved bordet, er et eksempel på direkte distribusjon. Det samme kan sies om fabrikkutsalg av klær. Klærne blir produsert på fabrikken, og kunden kommer dit og kjøper uten at noen mellomledd er involvert.

Andre direkte distribusjonsmetoder kan være bestilling og kjøp direkte hos produsenten, for eksempel via nettbutikker.

Kontroll over distribusjonen

Syltetøy på glass. På håndskrevne lapper står det «rørt jordbær». Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Den største fordelen ved direkte distribusjon er at produsenten har stor kontroll over distribusjonsprosessen.

Det er ingen andre som håndterer produktene på vei til kunden – produsenten holder i produktet sitt helt til kunden får det.

Likevel kan det være begrenset hvor mange kunder og markeder en produsent klarer å nå ved egen distribusjon.

Virksomheten må ha kunnskap og økonomi til å bygge opp et distribusjonsnettverk selv, slik at produktene blir tilgjengelige. Dersom virksomheten ikke har et slikt nettverk, kan den få lavere inntekter fordi den ikke klarer å nå ut til kundene.

God kundekunnskap

Ved direkte distribusjon får virksomheten god kontakt med kundene sine og kan bruke kunnskap om kjøpsvaner og preferanser til å lage treffsikre strategier for framtida.

Selv om det er bra å kjenne kundene sine godt, kan det ofte være lurt å konsentrere seg om produksjon og utvikling av produktene. Kundekunnskap kan kjøpes hos andre, og alle trenger ikke å kunne alt.

Lavere kostnader

Alle mellomledd i en distribusjonskanal skal ha sin fortjeneste – ingen arbeider gratis. Direkte distribusjon kan derfor bety lavere kostnader for bedriften, siden vi sparer utgiftene som ellers ville ha gått til mellomledd.

Det kan totalt sett likevel være mer lønnsomt å bruke mellomledd i distribusjonen, fordi vi når langt større kundegrupper enn ved direkte distribusjon.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Live Marie Toft Sundbye.
Sist faglig oppdatert 10.11.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet distribusjon