Hopp til innhold

  1. Home
  2. Brønnteknikk Vg2ChevronRight
  3. Leting og boringChevronRight
  4. BoringChevronRight
  5. Bruksområder for borestrengskomponenteneChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Bruksområder for borestrengskomponentene

Utstyret som brukes i nederste del av borestrengen velges etter hvor og hvordan det skal bores.

Loggestreng. Illustrasjon.

BHA for boring

Utstyret som benyttes i nederste del av borestrengen velges etter hvilken seksjon som skal bores, hvilken formasjonstype som skal bores og hvilken brønnbane som skal lages (, eller vinkel). defineres gjerne som alt utstyr som benyttes i borestrengen, unntatt borerørene (drill pipe) som er forbindelsen mellom BHA og boredekk.

Utstyr som er vanlig i en borestreng er: borekrone (bit), enveisventil (float valve), hullåpner (hole opener), underreamer, slammotor (mudmotor), vinkelbygger (steerable system), by-pass valve, måleutstyr (measurement while drilling, som forkortes MWD), loggeutstyr (logging while drilling, som forkortes LWD), stabilisator (stabilizer), frigjøringsverktøy (jar), tunge borerør (heavy wall drill pipe) og vektrør (drill collar).

Bruksområder

I de to første seksjonene skal brønnen være vertikal. Det er viktig med mye vekt i BHA for å bore vertikalt, noe som oppnås ved å bruke flere lengder med vektrør. Stabilisator brukes for å sentrere borestrengen i hullet og på den måten unngå differensiell fastkjøring. Det brukes ofte hullåpner i BHA slik at utboring av det store hullet skjer gradvis i lengderetningen.

I de påfølgende seksjonene i brønnen er det vanlig å bruke utstyrskomponenter som kan bygge, holde og droppe vinkel. Alternativene som brukes er slammotor og et roterende styrbart system (RSS).

For å bekrefte at ønsket vinkel er oppnådd er det vanlig å bruke MWD-utstyr som måler nøyaktig posisjon på borekronen. Det er vanlig å inkludere LWD-utstyr for å kunne logge formasjonsdata i brønnen i de to siste seksjonene. Eieren av feltet (oljeselskapene) velger hvilke logger som skal benyttes i BHA for å få viktig informasjon om formasjon og formasjonsvæske.

Læringsressurser

Boring

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs