Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Funksjon og tilpasningChevronRight
 4. Formering hos dyrChevronRight
 5. Refleksjonsoppgaver til "Formering hos pattedyr"ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver til "Formering hos pattedyr"

Gjennom disse oppgavene ser vi nærmere på ulike aspekter ved pattedyrenes formering både når det gjelder fosterutvikling og atferd knyttet til formeringen.

Australsk maurpiggsvin. Foto.
Australsk maurpiggsvin er et av få pattedyr som legger egg.
 1. På hvilken måte kan vi si at de mest primitive pattedyrene har nære likhetstrekk med krypdyr og fugl?

 2. Morkake er det organet hos pattedyr som gjør at dyrene kan ha lange indre svangerskap som igjen gir velutviklede, levendefødte unger. På hvilken måte muliggjør morkaken det?

 3. Pungdyr mangler eller har en ufullkommen morkake. Hvordan påvirker dette fosterutviklingen og yngelpleien hos disse?

 4. Embryo hos gris etter 33 dager omgitt av fosterhinnen.
  33 dager gammelt embryo fra gris.

  Pattedyrenes formering er ikke direkte knyttet til vann, men de har utviklet seg slik at de ivaretar behovet for fuktighet under befruktning og fosterutvikling. Hvordan?

 5. Hos rådyr er det ikke uvanlig med det som kalles "forsinket utvikling". Hva er det de ønsker å oppnå ved å forsinke utviklingen av fosteret?

 6. Mangel på genetisk variasjon utgjør en trussel både blant ulv og moskus. Hva kan det føre til, og hva er årsaken til at den genetiske variasjonen blir så liten? Hva kan gjøres for å motvirke dette?

 7. I områder med årstidsvariasjoner fødes de fleste ungene om våren. Hvorfor?

 8. Fjellrev. Foto.

  Vårt mest truede pattedyr er fjellreven (Vulpus lagopus). Finn ut mer om hvorfor den er utrydningstruet, og om hva som gjøres for å bevare den.

 9. Beveren lever i familiegrupper, men når ungene er i toårsalderen forlater de familien. Hvorfor er det viktig at de drar da, i stedet for å bli i gruppa?

 10. Hos løver dier ofte løvinnene i fellesskap. Hvilke fordeler kan denne atferden ha?

 11. Bukk og simle i brunsttiden. Foto.
  Bukk og simle i brunsttiden.

  Hos mange pattedyr, slik som for eksempel hjortedyr, er det kroppslige forskjeller mellom hanner og hunner. Hva tror du det kan skyldes?

 12. Finn ut mer om kurtise og brunst hos to–tre pattedyrarter.

Læringsressurser

Formering hos dyr

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

 • LearningPath

  Raudåte

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for læringssti.

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter