Hopp til innhold

  1. Home
  2. BiologiChevronRight
  3. Funksjon og tilpasningChevronRight
  4. Formering hos planterChevronRight
  5. Tilpasninger til pollineringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tilpasninger til pollinering

Frøplantenes formering er uavhengig av vann. Dette har åpnet opp for et vell av muligheter for spredning av pollen, ved hjelp av både vind og insekter. En lang rekke fascinerende tilpasninger har utviklet seg. Blomsterplantenes suksess og mangfold henger særlig sammen med disse tilpasningene.

Humle på løvetann. Foto.

Pollinering og befruktning

Nærbilde av arr i blomst. Foto.
Pollen overføres til arret.

Pollinering er overføring av pollen fra pollenknapp til arr hos de dekkfrøede plantene og direkte til frøemnet hos de nakenfrøede plantene. Befruktning skjer først dersom pollenet spirer slik at sædcellen kan passere gjennom pollenslangen til eggcellen inne i frøemnet.

Selvpollinering og krysspollinering

Klokkesøte. Foto.
Hos klokkesøte spres pollenet før arret modnes. Dette er en strategi for å forhindre selvpollinering.

Pollenoverføring fra pollenknapp til arr innen samme blomst kalles selvpollinering. Pollenoverføring mellom blomster fra ulike planter av samme art kalles krysspollinering. Selvpollinering er bedre enn ingen pollinering, men kan føre til innavl og redusert genetisk variasjon.

Mange planter har derfor utviklet tilpasninger for å unngå selvpollinering:

  • De har enkjønnete blomster.
  • Pollenknapper og arr modnes til ulik tid.
  • Pollenknapper og arr er plassert slik at de ikke kommer så lett i kontakt.
  • De har selvsterilitet (eget pollen blir kjemisk hemmet slik at det ikke spirer).

Vindpollinering

Rakler av osp. Foto.
Rakler hos osp er en tilpasning for å spre pollen med vinden.

Vindpollinerte planter har ofte klebrige arr. Blomstene deres er gjerne små, lite iøynefallende og samlet i åpne blomsterstander som beveger seg lett i vinden. Blomstene har ikke nektar eller duft, og de produserer store mengder pollen. Rakletrær (bjørk, hassel, or, osp), bartrær, gress og gresslignende vekster samt urter i nesle-, melde- og syrefamilien er vindpollinerte.

Dyrepollinering

Kolibri som drikker nektar fra blomst. Foto
Fuglepollinering er viktig i tropiske områder, og fuglepollinerte planter har ofte kraftige farger i rødt eller oransje. Denne kolibrien er på jakt etter nektar.

Fugler, flaggermus og andre små pattedyr kan pollinere planter, men insektene er i en klasse for seg. Planter og pollinatorer har gjensidig tilpasset seg hverandre. Slik koevolusjon er ansvarlig for mye av blomstervariasjonen vi kan glede oss over. Plantene reklamerer med lukt eller farge, og belønner pollinatorene med næring i form av nektar og pollen eller ly i arktisk-alpine områder.

Les mer om koevolusjon hos Store norske leksikon, snl.no.

Spesialisering mellom blomst og pollinator

Noen blomster er spesialtilpasset én bestemt type pollinator, mens andre tiltrekker seg likt og ulikt. Billene er kjent for å være troløse og for å bedrive "søle-og-rote"-pollinering. Bier, humler og særlig sommerfugler er mer spesifikke og pollinering ved hjelp av disse resulterer derfor oftere i en vellykket befruktning.

Planter som er avhengige av en bestemt pollinator for å formere seg, er sårbare. Dersom pollinatoren forsvinner, vil også planten stå i fare for å dø ut.

Brighamia insignis. Foto.

Brighamia insignis vokser på Hawaii og er en sterkt truet art i klokkefamilien. Den har koevolvert svært tett med en nå antatt utdødd svermer og trenger kunstig pollinering for å formere seg.

Forførende feller

Fruesko. Foto.
Fruesko.

Noen ganger blir insektet lokket til en blomst som faktisk ikke har noen belønning å tilby.

Flueblomst imiterer hunnene hos gravveps og skiller ut luktstoffer som tiltrekker seg hannene. Hunnene klekker noen uker senere enn hannene, og flueblomsten blomstrer akkurat i denne perioden. Hannene forsøker å pare seg med blomsten, men de oppnår bare å ta med seg pollen til neste blomst de prøver seg på.

Blomstene hos noen arter er omdannet til feller. Insekter som havner i fella kommer ikke ut samme vei og må ofte presse seg forbi arret i blomsten. På denne måten avsetter de pollen fra tidligere besøk.

Læringsressurser

Formering hos planter

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter