Hopp til innhold

 1. Home
 2. BiologiChevronRight
 3. Den unge biologenChevronRight
 4. KildekritikkChevronRight
 5. Debattoppgave – vurdering av informasjonChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Debattoppgave – vurdering av informasjon

En sak kan framstilles på mange måter ved bruk av ulike medier. Noen forfattere kan bestrebe seg på å være så objektive som mulig, mens andre ønsker å virke objektive samtidig som de argumenterer for egne meninger. I denne oppgaven skal du se på hvordan aktører forteller ulike historier om samme sak.

Illustrasjon av fire personer som deltar i en skoledebatt. Illustrasjon.

Ulike syn på lakselus

Fisken laks. Foto.
Laks

Oppblomstring av lakselus på oppdrettslaks har blitt et hett tema de siste årene fordi en økt mengde lakselus i fjordene truer vill smolt som vandrer ut fra elvene. Mange hevder at ville laksestammer er sterkt truet, og at situasjonen er kritisk, mens oppdrettsnæringen mener at situasjonen er mer eller mindre under kontroll.

Tre eksemplarer av lakselus i ulik størrelse. Foto.
Lakselus. Voksen lus med og uten eggstrenger og ung lus.

Vurder innholdet i kildene fra Norges Naturvernforbund, Mattilsynet (velg en aktuell artikkel) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, og diskuter følgende spørsmål:

 • Hvilke typer syn representerer disse tre kildene? Gir publikasjonene seg ut for å være objektive fakta, debattinnlegg eller forskningsresultater?
 • Hvilke oppgaver har de tre organisasjonene?
 • Hvilke ulike interesser har de?
 • Hvilke budskap har de, og hvordan underbygger de påstandene sine?


Vurder språk, ordbruk, bruk av bilder og eventuelt andre virkemidler du merker deg. Er det noen forskjell i måten ting framstilles på, og kan du si om de forskjellige virkemidlene brukes for å forsterke budskapet? Vil du si at noen av bidragsyterne har en skjult agenda?

Hvorfor blir det så mange lakselus?

Læringsressurser

Kildekritikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Debattoppgave – biologisk mangfold og skogbruk

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff