Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Debattoppgave – vurdering av informasjon

En sak kan framstilles på mange måter ved bruk av ulike medier. Noen forfattere bestreber seg på å være så objektive som mulig, mens andre ønsker å virke objektive samtidig som de argumenterer for egne meninger. I denne oppgaven skal du se på hvordan aktører forteller ulike historier om samme sak.
Illustrasjon av fire personer som deltar i en skoledebatt. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ulike syn på lakselus

Oppblomstring av lakselus på oppdrettslaks har blitt et hett tema de siste årene fordi en økt mengde lakselus i fjordene truer vill smolt som vandrer ut fra elvene. Mange hevder at ville laksestammer er sterkt truet, og at situasjonen er kritisk, mens oppdrettsnæringen mener at situasjonen er mer eller mindre under kontroll.

Tre eksemplarer av lakselus i ulik størrelse. Foto.

Vurder innholdet i kildene fra Norges Naturvernforbund, Mattilsynet (velg en aktuell artikkel) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, og diskuter følgende spørsmål:

  • Hvilke typer syn representerer disse kildene? Gir publikasjonene seg ut for å være objektive fakta, debattinnlegg eller forskningsresultater?
  • Hvilke oppgaver har de ulike organisasjonene?
  • Hvilke ulike interesser har de?
  • Hvilke budskap har de, og hvordan underbygger de påstandene sine?


Vurder språk, ordbruk, bruk av bilder og eventuelt andre virkemidler du merker deg. Er det noen forskjell i måten ting framstilles på, og kan du si om de forskjellige virkemidlene brukes for å forsterke budskapet? Vil du si at noen av bidragsyterne har en skjult agenda?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Einar Berg.
Sist faglig oppdatert 25.02.2020

Læringsressurser

Utforskning, risiko og rapport