Hopp til innhold

 1. Home
 2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
 3. Økonomi og salgChevronRight
 4. MarkedsføringChevronRight
 5. P for påvirkningChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

P for påvirkning

Nå skal vi se nærmere på hvordan vi kan påvirke kunder gjennom riktig bruk av markedskommunikasjon.

En coca cola reklamebil med tilhenger. Foto.

Hvordan kan vi påvirke kunder til å kjøpe produktene våre?

iPhone og Facebook forside. Foto.
Mange bedrifter har egen nettside eller facebookside hvor de kan kommunisere med kundene.

Vi kan for eksempel kommunisere med kundene ved hjelp av reklame på tv, annonser i avisa eller via bedriftens Facebook-side. For at bedriften skal få solgt sine produkter, må kundene på en eller annen måte få rede på at produktene er til salgs. Informasjon til kundene gis altså for å få kundene til å kjøpe produktet. Denne formen for påvirkning kaller vi ofte formarkedskommunikasjon.

Hensikten med markedskommunikasjon

Logoen til McDonalds kjeden. Foto.
McDonalds-kjeden har skapt et sterkt varemerke. Logoen er lett å kjenne igjen, selv uten hele navnet skrevet.

Markedskommunikasjonens hovedoppgaver er

 • å skape tillit til merke og leverandør
 • å bygge opp kjøpertrygghet
 • å informere om produktegenskaper
 • å gjøre produktet kjent hos potensielle kunder
 • å motivere til kjøp
 • å bekrefte at kunden har gjort et godt kjøp

Eksempel på Norvegia-reklame, youtube.com

Oppgave: Finn eksempler på markedskommunikasjon enten i blader eller på nettet. Blir du påvirket?

Ulike typer markedskommunikasjon

Det finnes mange typer markedskommunikasjon. De viktigste typene er:

Reklame

Reklameplakat for øl fra 1930-årene. Denne typen reklame har vært forbudt siden 1. april 1975. Foto.
Gammel reklame for øl. Slik reklame er ikke lenger lov i Norge.

Reklame omfatter all betalt massekommunikasjon fra en identifiserbar avsender. Det finnes mange kanaler for reklame: aviser, ukeblader, skilt, emballasje, radio, tv og Internett. I tillegg har vi reklamemateriell som brosjyrer, reklameblad, flygeblad, direkte brev osv.

Sosiale medier

Kommunikasjon med kunder via sosiale medier som Facebook, YouTube og Twitter blir mer og mer vanlig. Dyktige bedrifter klarer å engasjere kunder og følgere på nettstedene sine ved å legge ut konkurranser, morsomme videosnutter eller engasjerende innlegg som skaper aktivitet blant publikum.

Personlig salg

En selger kan treffe kunden direkte ved butikksalg, dørsalg, kundebesøk og telefonsalg.

Personlig salg blir gjerne brukt når vi har å gjøre med et lite antall kunder. Produktene bør demonstreres og beskrives, og budskapet må tilpasses den enkelte kunde. Forutsetningen for å kunne drive med personlig salg er at fortjenesten er stor nok til at det lønner seg, og at kundene kan treffes innenfor en rimelig avstand.

Mange kunder er imidlertid negative til telefonsalg. Det kan oppleves som inntrenging i privatlivets fred. Produkter som blir solgt over telefon, kan derfor risikere å bli oppfattet som noe negativt. Det er viktig å være klar over denne sammenhengen for den som har tenkt å selge produktene sine gjennom en slik salgskanal.

PR/samfunnskontakt

PR er en forkortelse for det engelske uttrykket public relations. Hensikten med PR er å skape positive holdninger til bedriften.

Redaksjonell omtale (det vil si at bedriften omtales i en avisartikkel skrevet av en journalist) og nyhetsoppslag virker troverdige og har derfor større effekt enn tradisjonell reklame. Mange større bedrifter har egne medarbeidere som ivaretar slik publisitet og gratisomtale.

Salgsfremmende tiltak

Tiltak som ikke direkte er reklame, men som helt klart har samme hensikt, er for eksempel sponsorvirksomhet, deltagelse på messer og utstillinger og prisavslag i korte perioder.

Varens rykte

Et positivt rykte i form av god omtale er også god reklame. Kundene forteller om sine erfaringer med produktet til andre mulige kunder. Slik vareprat er svært effektiv fordi den oppfattes som troverdig reklame.

Sosiale medier, der brukere selv lager innhold, kan bidra til at varens rykte får større rekkevidde enn før. Dette er forhold som markedsførere må være bevisste på. Vi må derfor vurdere hvordan vi kan få våre kunder til å snakke positivt om oss på de sosiale mediene.

Når virksomheten skal utforme en påvirkningspolitikk, må denne selvfølgelig være i harmoni med de valgene som er gjort for de andre konkurransemidlene. Er produktet eksklusivt, prisen høy og servicen meget god på et luksuriøst utsalgssted, må påvirkningen være tilsvarende.

Huskelappen:

Påvirkning er den tredje p-en i rekken av virkemidler. Vi påvirker kunden gjennom bruk av markedskommunikasjon i ulike former.

Læringsressurser

Markedsføring