Hopp til innhold

  1. Home
  2. Kokk- og servitørfag Vg2ChevronRight
  3. Økonomi og salgChevronRight
  4. Kalkulasjon og svinnChevronRight
  5. BidragsmetodenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Bidragsmetoden

Det finnes mange ulike måter å fastsette prisen på et produkt på. Her skal vi se på hvordan vi kan bruke bidragsmetoden for å komme fram til riktig pris.

kaféeier bak disken. Foto.

Stine bruker bidragsmetoden

Stine har fagbrev i kokkfaget og har jobbet lenge i hotell- og restaurantbransjen. Hun er nå medeier i en liten restaurant som også driver selskapsvirksomhet. Stine bruker vanligvis bidragsmetoden når hun skal beregne pris.

I dette tilfellet er Stines kunde et samboerpar som skal gifte seg. I bedriftsmarkedet er det vanlig å operere med priser uten merverdiavgift når man lager tilbud og sammenligner priser mellom ulike leverandører. Når vi som privatkunder studerer vareutvalget i butikkhyllene, er prisene vanligvis oppgitt med merverdiavgift.

Ingen kunder er like

Stine vet at både pris og produkt må tilpasses den enkelte kunde. Felles for de aller fleste salgene er at de skjer i hard konkurranse med andre leverandører. Stine mener at bidragsmetoden hjelper henne med å tilpasse prisen til både kunden og konkurrentene.

Nå skal Stine sette opp et prisforslag til samboerparets bryllupsmeny. Hun har hatt flere møter med paret og funnet fram til en 3-retters meny både hun og kunden tror skal passe godt. På det tredje og siste møtet med kunden skal hun legge fram pristilbudet sitt.

Første trinn – å beregne de variable kostnadene

Stine må først finne de variable kostnadene. Hun finner at råvareprisen for en 3-retters meny til 40 personer er 15 000 kr.

  • Frakt til Stines lager koster 500 kroner for alle råvarene.
  • Stine vet at hun må ha 2 kokker på jobb i 8 timer med en timelønn på 150 kr for å klare oppdraget (8 · 2 = 16 timer, 16 timer · 150 kr = 2400 kr)
Variable kostnader
råvarepris 3-retter til 40 personer
15 000,00 kr
+ Frakt
500,00 kr
+ Direkte lønn
2 400,00 kr
= Totalt variable konstnader
17 900,00 kr

Andre trinn – å beregne dekningsbidraget

Dekningsbidraget er den delen av prisen som kommer i tillegg til de variable kostnadene. Dekningsbidraget beregnes i prosent av prisen. Hvor stor denne prosenten er, kan variere. I dette tilfellet tenker Stine at dekningsbidraget bør utgjøre 40 prosent.

Beregning av dekningsbidraget
Prisen som Stine skal fram til
100 %
- Dekningbidraget
40 %
= Variable kostnader
60 %

Stine vet at hun er i hard konkurranse med flere lokale leverandører. Pris betyr nok ikke alt, men Stine vet at hun må kunne måle seg med konkurrentene. Hun legger dekningsbidraget til de variable kostnadene, og prisen blir 29 833,00 kr. Dette er prisen før merverdiavgiften er lagt til.

Dekningsbidrag
Variable kostander (60 % av prisen)
17 900,00 kr
+ Fekningsbidraget (17 900,00 : 60 x 40)
11 933,00 kr
= Pris (uten mva.)
29 833,00 kr

Bidragsmetoden fungerer også i revers

Stine har et vellykket møte og får gode tilbakemeldinger på sitt forslag til løsning, men når hun legger fram pristilbudet, reagerer kunden negativt. Hun blir fortalt at de har fått bedre pris på tilsvarende meny hos Stines hardeste konkurrent. Kunden understreker samtidig hvor godt de har likt Stines løsning og hennes måte å presentere sin egen bedrift på.

Bidragskalkyle
Salgspris
25 000,00 kr
- Variable kostnader
17 900,00 kr
= Dekningsbidrag
7 100,00 kr

Stine tar sjansen på å utfordre kunden på hvilken pris som skal til for å få avtalen. «I hvert fall ikke over 25 000 kr», er svaret. Hun tar fram kalkulatoren og gjør en rask bidragskalkyle. Hun beregner dekningsgraden, som er dekningsbidraget som prosent av salget (omsetningen), og får 28,4 prosent.

Dekningsgrad
7 100,00 kr x 100 : 25 000,00 kr
28,40 %

Stine tenker at et dekningsbidrag på 28 prosent er lavere enn planlagt. Samtidig gir det et lite bidrag til å dekke andre kostnader og gir litt fortjeneste. Stine vet at mange av gjestene i bryllupet er unge, ugifte par som kan være framtidige kunder om hun leverer et bra produkt. Stine synes det er viktig å vise seg fram for disse framtidige kundene, og å hindre vekst hos konkurrenten.

«25 000 kr er greit», sier Stine med et smil.

Til sist beregner hun salgspris med merverdiavgift. Kan du regne ut hvilken pris Stine ender opp med?

Huskelapp

  • Variable kostnader endrer seg i takt med produksjonen eller salget.
  • Faste kostnader er de samme selv om produksjon og salg endrer seg.
  • Dekningsbidrag er det økonomiske bidraget et produkt bidrar med til å dekke faste kostnader og gi overskudd.

Læringsressurser

Kalkulasjon og svinn