Hopp til innhold

  1. Home
  2. Design og håndverk Vg1ChevronRight
  3. Kvalitet og dokumentasjonChevronRight
  4. DokumentasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Dokumentasjon

En viktig del av design og håndverksfag er å lære å dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse. Dette vil du ha bruk for når du kommer ut i arbeidslivet.

To bloggere ser på bilder på digitalt kamera. Foto.

Under opplæringa skal dokumentasjonen først og fremst benyttes til vurdering og karaktersetting, til framlegging for andre elever. Når du senere skal ut i arbeidslivet, vil dokumentasjonen være nyttig å vise til når du skal søke jobb. Det er store forskjeller mellom de ulike yrkesfagene i forhold til hvordan du best dokumenterer læringsprosessen. For noen oppgaver er det selve resultatet som er det viktigste å dokumentere, mens det for andre arbeidsoppgaver kan være idéutviklingsprosessen som er det viktigste.

Arbeidsprosess

Du må kunne lage enkle skisser og arbeidstegninger, og gjerne finne billedmateriell i aktuell faglitteratur eller på nettet. Arbeidstegningene bør du kunne bruke i forbindelse med selve produksjonsprosessen. Og dersom de ikke er laget i målestokk 1:1, må proporsjonene være riktige i forhold til det ferdige resultatet. I mange arbeidsprosesser kan det være aktuelt å gjøre bruk av tredimensjonale skisser i form av enkle modeller. Når du skal presentere resultatet av arbeidsprosessen for andre, er det viktig at du kan vurdere og begrunne hvordan arbeidstegningene og annen relevant dokumentasjon var medvirkende til å forme det endelige resultatet slik det er blitt.

Dokumentasjon av en oppgave

Følgende punkter bør være med i dokumentasjonen av en konkret arbeidsoppgave:

  1. Begrunnelse for valg av arbeidsoppgave.
  2. Planene for arbeidet slik de ble lagt med framdriftsplan, arbeids- og ansvarsfordeling, valg av materialer og teknikk, arbeidsskisser og tekniske tegninger.
  3. Sentrale punkter i gjennomføringen av selve arbeidsprosessen, herunder forholdet til HMS-tiltak og vurderinger som ble gjort underveis i prosessen.
  4. Hvordan det ferdige resultatet av arbeidsprosessen ser ut i forhold til de opprinnelige planene, gjerne med en konkretisering av viktige avvik. Dersom dere i ettertid ser at noe med hell kunne vært gjort helt annerledes, er dette viktig å få med i dokumentasjonen.
  5. Og til slutt oppsummerer du hva du har lært av prosjektet, og hva du kan ha nytte og glede av i forhold til ditt framtidige yrkesvalg.

Oppgavetypen avgjør hva du bør legge mest vekt på i dokumentasjonen din. Som regel er det viktig å beskrive: Form, farge, dekor, komposisjon, materiale, teknikk, funksjon, presentasjon og pris.

Digital dokumentasjon

Hvordan dokumentasjonen rent teknisk skal utarbeides og lagres, er ikke helt avgjørende. Men det er mange grunner til at dette bør gjøres digitalt på en PC. Ikke minst fordi dette i stadig større grad blir det arbeidsredskapet du vil benytte for å dokumentere arbeidsoppgavene dine i yrkeslivet. Rapporten kan være skriftlig med skisser og arbeidstegninger, eller den kan presenteres gjennom bilder, video og lydopptak. Slik kan du også kombinere å lage tredimensjonale modeller, som kan være gode å ha under utstillinger og andre visninger, med digital lagring.

Læringsressurser

Kvalitet og dokumentasjon

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter