Hopp til innhold

Fagstoff

Dokumentasjon

Dokumentasjon handler om å beskrive hva du har gjort, og hva du planlegger. Det er viktig å lære å dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse. Dette vil du ha bruk for når du kommer ut i arbeidslivet.
To jenter ser på skjermen på digitalt speilreflekskamera. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Å huske detaljer er ofte vanskeligere enn vi tror, spesielt når det har gått litt tid. Dokumentasjon handler om å beskrive hva du har gjort, og hva du planlegger. Spesielt viktig er dette når vi arbeider for andre eller jobber i team eller prosjekter.

Under opplæringa skal dokumentasjonen først og fremst benyttes til vurdering og til framlegging for andre elever. Når du senere skal ut i arbeidslivet, vil dokumentasjonen være nyttig å vise til når du skal søke jobb. Det er store forskjeller mellom de ulike yrkesfagene på hvordan du best dokumenterer læringsprosessen. For noen oppgaver er det selve resultatet som er det viktigste å dokumentere, mens det for andre arbeidsoppgaver kan være idéutviklingsprosessen som er det viktigste.

Arbeidsprosess

Du må kunne lage enkle skisser og arbeidstegninger, og gjerne finne bildemateriell i aktuell faglitteratur eller på nettet. Arbeidstegningene bør du kunne bruke i forbindelse med selve produksjonsprosessen. Dersom de ikke er laget i målestokk 1:1, må proporsjonene være riktige i forhold til det ferdige resultatet. I mange arbeidsprosesser kan det være aktuelt å gjøre bruk av tredimensjonale skisser i form av enkle modeller.

Dokumentasjon av en oppgave

Følgende punkter bør være med i dokumentasjonen av en konkret arbeidsoppgave:

  1. Begrunnelse for valg av arbeidsoppgave.
  2. Planene for arbeidet slik de ble lagt med framdriftsplan, arbeids- og ansvarsfordeling, valg av materialer og teknikk, arbeidsskisser og tekniske tegninger.
  3. Sentrale punkter i gjennomføringen av selve arbeidsprosessen, herunder forholdet til HMS-tiltak og vurderinger som ble gjort underveis i prosessen.
  4. Hvordan det ferdige resultatet av arbeidsprosessen ser ut i forhold til de opprinnelige planene, gjerne med en konkretisering av viktige avvik. Dersom dere i ettertid ser at noe med hell kunne vært gjort helt annerledes, er dette viktig å få med i dokumentasjonen.
  5. Til slutt oppsummerer du hva du har lært av prosjektet, og hva du kan ha nytte og glede av med tanke på ditt framtidige yrkesvalg.

Oppgavetypen avgjør hva du bør legge mest vekt på i dokumentasjonen din. Som regel er det viktig å beskrive form, farge, dekor, komposisjon, materiale, teknikk, funksjon, presentasjon og pris. Når du skal presentere resultatet av arbeidsprosessen for andre, er det viktig å begrunne hvordan valgene underveis har påvirket resultatet.

Tre personer lager flere lag av modeller på en datamaskin. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Digital dokumentasjon

Du må kunne bruke digitale verktøy til å dokumentere arbeidsoppgavene dine. I yrkeslivet foregår mye av kommunikasjonen over nett, og fildeling er en vanlig måte å samarbeide på.

Rapporter kan være skriftlige med skisser og arbeidstegninger, eller de kan presenteres gjennom bilder, video og lydopptak. Slik kan du også kombinere å lage tredimensjonale modeller, som kan være gode å ha under utstillinger og andre visninger.

CC BY-SASkrevet av Inger Gilje Sporaland og Tron Bårdgård . Rettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 08.05.2020

Læringsressurser

Dokumentasjon og presentasjon