Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. PåbyggChevronRight
  4. Transport i bygge- og anleggsvirksomhetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Transport i bygge- og anleggsvirksomhet

Her skal vi lære om påbygg som brukes i bygge- og anleggsvirksomhet.

Lastebil med trevegstipp
Lastebil med treveistipp.

Bygge- og anleggsvirksomheten er en stor transportbruker. Masser skal kjøres til og fra, og det samme skal byggematerialer og utstyr. Målt i antall tonn er transport av jord og stein den aller største varegruppen som transporteres på vei.

Dumpere

Når man skal transportere masse, som for eksempel jord, leire, stein og så videre, bruker man lastebiler med dumperpåbygg og gjerne tilhenger. Dumperpåbyggene deler vi inn i lettdumper, normaldumper og tungdumper. Lettdumperen er beregnet til finere masser, mens tungdumperen er beregnet for de tøffe oppdragene med for eksempel sprengt stein. Den største forskjellen mellom disse tre typene er styrken i materialet de er laget av. Et dumperpåbygg benevnt 10–6 betyr at materialtykkelsen er 10 mm i bunnen og 6 mm i sidene. Alle disse kan tippe bare bakover. Tilhengerne som benyttes, er ofte påhengsvogner som kalles for kjerre.

Lastebil med tippsemi. foto.
Lastebil med tippsemi.

Semitrailere benyttes nå i stadig større grad. Da slipper man problemet med å tippe mellom bil og henger, og utstyret blir rimeligere. Veltefaren blir imidlertid større med en semitrailer enn med bil og henger, noe som kommer av dumperkassens lengde. Husk at desto lengre dumperkassen er, desto lettere vil den velte under tipping.

Det finnes fortsatt biler med treveis tipp, men de ser man ikke så ofte brukt lenger. En bil med treveis tipp kan tippe både til sidene og bakover. Føreren vil kunne åpne og låse de riktige låsene og dermed tippe lasten slik han ønsker.

Maskintralle

Når noe skal bygges, er det nødvendig å flytte maskiner og utstyr, og til det bruker man ofte en trekkbil med påkoblet maskintralle. En maskintralle er en semitrailer som er innrettet for maskintransport, det betyr at den er lavbygd og har kjørebroer bak. Nå er det utviklet nye løsninger der der er mulig å dele maskintrallen ved svanen, og da blir det enklere å kjøre på utstyr, og tyngdepunktet blir lavere. De fleste maskintrallene kan gjøres bredere i nesten hele lengden.

Trekkbil med maskintralle
Trekkbil med maskintralle.

Læringsressurser

Påbygg