Hopp til innhold

  1. Home
  2. Transport og logistikkChevronRight
  3. FraktdokumentasjonChevronRight
  4. TollpapirerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Tollpapirer

Her lærer du hvilke papirer du må vise tollmyndighetene ved grensepassering.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Toll
Toll

Tollpapirer

Transitteringskonvensjonen fastsetter regler for vareflyten mellom nasjoner innenfor EU-/EØS-området.

Varer som har sin fulle opprinnelse i EU-/EØS-området, skal deklareres etter en tollprosedyre som Tollvesenet kaller T2. For slike varer gjelder full tollfrihet mellom nasjonene. For varer som ikke har sin opprinnelse i EU-/EØS-området, skal prosedyren T1 brukes. For slike varer skal det betales toll.

Ved avgang fra et avgangstollsted i et eksportland tildeler tollmyndighetene sendingene et transitteringsnummer. Dette nummeret skal vises fram ved hver grensepassering. Ankomsttollstedet i importlandet melder tilbake til avgangstollstedet i eksportlandet når transitteringen (overføringen av varer fra eksport- til importlandet) er fullført. Meldingene skjer elektronisk gjennom TET/NCTS, det vil si via Tollvesenets elektroniske transitteringssystem.

Grensepasseringsattest
Grensepasseringsattest

Avgangstollstedet kan utstede en grensepasseringsattest som styrer transportmiddelet via bestemte grensepasseringer gjennom flere transittland (gjennomkjøringsland) fram til ankomsttollstedet. I så fall skal grensepasseringsattesten forevises ved hver grensepassering. I tillegg kan den som tolldeklarerer, angi planlagte grensepasseringssteder i rubrikk 51 i enhetsblanketten.

Ved eksport og import mellom EU-/EØS-området og land utenfor EU-EØS-området gjelder andre tollpapirer enn enhetsblanketten. Hvilke papirer som gjelder, framgår av bilaterale handelsavtaler mellom landene som er involvert.

Ved transport utenom EU-/EØS-området er TIR-konvensjonen et alternativ. Denne tollkonvensjonen er framforhandlet av FN. Du kan lese mer om TIR-konvensjonen på IRUs hjemmesider. I stedet for å fylle ut en enhetsblankett fyller partene ut et TIR-carnet. Dokumentet får de ved henvendelse til Norges Lastebileier-forbund.

Sist oppdatert 01.01.2019
Tekst: Gunnar Ottesen (CC BY-SA)

Læringsressurser

Fraktdokumentasjon