Hopp til innhold

 1. Home
 2. Transport og logistikkChevronRight
 3. PersontransportsystemerChevronRight
 4. Gunnar SyreChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Gunnar Syre

I denne oppgaven skal du jobbe med kompetansemål fra fagene bransjeteknikk og transport og logistikk. Oppgaven egner seg godt til gruppearbeid og tar for seg viktige temaer som skader på gods ved godshåndtering, lasting og lossing, etiske normer, sikring av last, fraktdokumentasjon og planlegging og håndtering av farlig gods.

Paller med varer lastes fra lastebil til perrong. foto.

Hjelpemidler

 • kalkulator
 • veitrafikklovgivningen
 • lov om vegfraktavtaler
 • arbeidsmiljøloven,
 • tolloven
 • ADR-boka

Oppgaver

Skader på gods forekommer daglig på norske terminaler og lastebiler. Årsaken til skadene er ofte mangel på kunnskap om godshåndtering. Det er også viktig å kunne håndtere skaden på en god måte når den først er oppstått.

 1. Hvilke bestemmelser har vi som er ment å forebygge skader på gods?
 2. Dersom du skal veilede en kunde som skal sende verdifullt gods, hva vil du råde ham til?
 3. Hva vil du gjøre dersom du mottar skadet gods for transport?
 4. Hvilke plikter har du som sjåfør når det gjelder å sikre godset du transporterer? Gi eksempler på metoder du kan bruke for å sikre lasten din.
  For at transporteffektiviteten skal bli bedre, er vi avhengige av at terminalene blir så effektive som mulig.
 5. Ut fra den kunnskapen du har – hvordan mener du at transporten, og spesielt terminaltiden, kan bli mer effektiv?
  Gunnar Syre skal sende ti flasker med sveisegass (Asetylen) fra Hamar til Sandnes. Han kommer til deg på Linjegodsterminalen for å få hjelp til å fylle ut de riktige dokumentene og eventuelt andre nødvendige gjøremål. Mottaker av flaskene er A/S Punktsveis ved Knut Lunte i Sandnes.
 6. Hva slags informasjon og hjelp trenger Gunnar Syre?
 7. Skriv ut de nødvendige dokumentene.
 8. Hva vil du passe på at sjåføren som henter flaskene, gjør?

Læringsressurser

Persontransportsystemer