Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Budsjett og regnskapsanalyseChevronRight
  4. Analyse av inntekter og kostnaderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Analyse av inntekter og kostnader

Det kan være nyttig å regne ut hva de forskjellige inntektene utgjør i prosent av sum driftsinntekter. Det er også nyttig å se på hva de forskjellige kostnadene utgjør i prosent av de samme driftsinntektene. Vi skal se på det her, og vi skal se litt mer på nøkkeltall.

Statistikk og laptop sett ovenfra. Foto.

I år

I fjor


I kr

I prosent

I kr

I prosent

Overnatting

2 700 000

37,4 %

2 500 000

36,7 %

Bevertning

920 000

12,7 %

900 000

13,2 %

Nordlyssafari

3 400 000

47,1 %

3 200 000

47,0 %

Salg av effekter

200 000

2,8 %

210 000

3,1 %

Sum inntekter

7 220 000

100 %

6 810 000

100 %

Variable kostnader

2 503 000

34,7 %

2 315 000

34,0 %

Lønn og personal

2 650 000

36,7 %

2 384 000

35,0 %

Husleie

1 000 000

13,9 %

900 000

13,2 %

Andre administrasjonskostnader

565 000

7,8 %

500 000

7,3 %

Rentekostnader

210 000

2,9 %

200 000

2,9 %

Resultat før skatt

292 000

511 000

Skatt

79 000

1,0 %

143 000

2,2 %

Årsoverskudd

213 000

3,0 %

368 000

5,4 %

Kommentar til analysen

Vår første reaksjon er at overskuddet har falt både i kroner og i prosent av inntektene. Dette skjer til tross for at inntektene har økt. Hovedgrunnen er at særlig de variable kostnadene og lønns- og personalkostnadene har økt både i kroner og i prosent av inntektene.

Det at aktiviteten øker, kan lett gå ut over økonomistyringen. Da kan økte kostnader spise opp mye av forbedringen i inntekter, slik at vi sitter igjen med et mindre overskudd enn året før.
Det viktigste med en slik analyse er at vi lærer av den og gjør forbedringer i framtida.


Litt mer om nøkkeltall

Hoteller opererer i tillegg med mange nøkkeltall som er spesielle for bransjen – det gjelder økonomi og måling av hvor tilfredse medarbeidere og kunder er. For det beskjedne «vertshuset» som ekteparet driver, er det ikke aktuelt å bruke så mange spesielle nøkkeltall, bortsett fra ett: beleggsprosent. Tallet viser hvor mange av husets senger som er leid ut i en periode.

På grunn av god aktivitet oppnådde de en beleggsprosent på 66 gjennom hele vintersesongen, regnet ut i forhold til antall rom. På årsbasis var beleggsprosenten 45 ettersom sommerhalvåret ikke er høysesong for virksomheten.

Du får kapasiteten ved å gange antall rom eller senger med 365 (dager i året).
Belegg på årsbasis
Antall rom
25
Antall senger
40
Antall utleide rom
4 106
45 %
Antall gjester
5 694
39 %

Utregningen er gjort slik:

Antall utleide romAntall rom pr år=410625·365=0,45=45%

Utregningen er tilsvarende for senger.

Losjiinntekter i kr
Antall utleide rom/senger
Gjennomsnitt pris per rom/seng i kr
Rom2 700 000
4 106
658
Senger2 700 000
5 694
474

Det er også vanlig å beregne losjiinntekter per seng og per rom. Her er tallene de kom fram til for det siste året:

Utregningen er gjort slik:

LosjiinntekterAntall utleide rom=2 700 000 kr4106=658 kr


Utregningen er tilsvarende for senger.

Ifølge prislista er prisen for et enkeltrom 650 kr og for et dobbeltrom 800 kr. Men mange av turistene kommer i grupper, og da er det gjerne avtalt en spesialpris. Ekteparet er fornøyd med at de likevel har greid å holde en relativ høy pris per rom og seng.

Læringsressurser

Budsjett og regnskapsanalyse