1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Beskytt barnaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Beskytt barna

Her skal vi ta for oss barns rettigheter. Barn skal vernes mot økonomisk utbytting, seksuell utnytting og misbruk.

Barnekonvensjonen

Både norske yrkesreisende og turister reiser i stadig større grad til fjerne land. Av og til hører vi om avsløringer av ulovlig barnearbeid og seksuelt misbruk av barn.

FN vedtok i 1988 den første internasjonale konvensjonen om barns rettigheter, populært kalt Barnekonvensjonen. Vi siterer noen utdrag. Barn skal ha

 • vern mot økonomisk utbytting og mot å utføre arbeid som kan være farlig eller til hinder for barnets utdanning, eller er skadelig for barnets helse eller den fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sosiale utvikling.
 • vern mot seksuell utnytting, herunder beskyttelse mot alle former for seksuell utnytting og seksuelt misbruk.

De fleste land har undertegnet barnekonvensjonen, men oppfølgingen varierer fra land til land. I Norge er organisasjonen Redd Barna en forkjemper for barns rettigheter og for at barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er, og hvor de bor.

Økonomisk utnytting av barn

De fleste barnearbeiderne finner vi i Asia. I Afrika sør for Sahara arbeider hvert fjerde barn mellom fem og sytten år. En stor del av barnearbeiderne er ikke eldre enn mellom fem og elleve år. Mange får lite eller ikke noe betalt for det de gjør.

Over halvparten av barnearbeiderne har farlig arbeid. Det kan være gruvearbeid eller arbeid med maskiner og farlige kjemiske stoffer. Mange barn blir funksjonshemmet fordi de blir tvunget til å arbeide mens de er små. I India er det gjort en undersøkelse som viser at barnearbeiderne er kortere og tynnere enn jevnaldrende barn som går på skolen.

FNs barnefond (UNICEF) arbeider med nødhjelp, katastrofehjelp og utviklingshjelp. UNICEF hevder at over 200 millioner barn i verden har arbeid som går ut over lek og skolegang. Nesten halvparten av disse barna jobber fulltid og har direkte skadelig arbeid.

Tenk over
Hvor går grensen mellom småjobber for lommepenger og utnyttelse av barn?

Misbruk av barn

Flere reisearrangører har undertegnet The Rules of Conduct – avtalen for dem som ønsker å beskytte barn mot seksuell utnyttelse, følge nasjonale og internasjonale regler om ansettelse og diskriminering på arbeidsplassen, og å tilpasse seg bedre til miljøet. Gjennom avtalen forplikter aktørene seg til å:

 • ha en policy mot barnesexhandel
 • utdanne personalet om ECPATs arbeid
 • informere gjestene om arbeidet
 • ha en klausul i hotellkontrakten som forbyr barnesexhandel på hotellet
 • informere lokale samarbeidspartnere om sitt standpunkt
 • produsere årlige rapporter

ECPAT står for End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes. Flere turoperatører samarbeider med ECPAT. I Norge samarbeider ECPAT blant annet med Redd Barna.

Protect Children Campaign

UNWTO legger vekt på at reiselivsnæringen har et spesielt ansvar for å bekjempe barnearbeid, seksuell utnytting av barn og menneskehandel med barn.

Tenk over

Er dere enige i at prostitusjon – særlig barneprostitusjon – er moralsk forkastelig? Gi en begrunnelse.

Læringsressurser

Etikk