1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Salgs- og markedsrettChevronRight
  4. NetthandelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Netthandel

Forbrukerkjøp via Internett blir regulert av flere lover som skal sikre trygg handel. Forbrukerkjøpsloven skal sikre forbrukere ved kjøp fra næringsvirksomheter. Ehandelsloven har spesielle krav om opplysningsplikt fra selger. Angrerettloven gir kjøper rett til å heve kjøpet.

Surfe med bærbar pc

Hva er e-handel?

Elektronisk handel (ofte forkortet e-handel) eller netthandel er kjøp og salg av produkter og tjenester over Internett. Også nettauksjoner og handel via e-post er netthandel. Handelen foregår blant annet via datamaskin, mobiltelefon, nettbrett og e-post.

Mange transportselskaper tilbyr dette. For eksempel finnes det apper som gir tilgang til å kjøpe billetter. De gir deg også mulighet til å sjekke togtider og å bruke mobilen som billettbærer. Nettbuss har en liknende ordning.

NSB – kjøpe billett på mobilen

Nettbuss – kjøpe billett på mobilen

Når privatpersoner kjøper av en næringsdrivende på Internett, gjelder forbrukerkjøpsloven. I tillegg gjelder ehandelsloven og angrerettloven.

Du kan lese mer om netthandel her:

Netthandel

Opplysningsplikt ved e-handel

Alle som driver e-handel, har opplysningsplikt overfor kundene. Ehandelsloven krever at det skal framgå klart hvem markedsføringen skjer på vegne av. § 9 i ehandelsloven har en rekke bestemmelser om opplysningsplikt:

  • Ved ubedt markedsføring via e-post skal det framgå at meldingene inneholder markedsføring idet meldingene mottas.
  • Overfor private forbrukere skal det opplyses om totalkostnadene forbrukeren skal betale, medregnet alle avgifter og leveringskostnader.
  • Reklametilbud, som for eksempel rabatter, premier og gaver, skal lett kunne identifiseres. Opplysninger om vilkår for å benytte seg av tilbudene skal være klare og lett tilgjengelige.
  • Salgsfremmende konkurranser eller spill skal lett kunne identifiseres.
  • Opplysninger om vilkår for å delta i konkurransene eller spillene skal være klare og lett tilgjengelige.

Flyselskaper og turoperatører skal oppgi kostnader ved endringer av den reisendes navn, destinasjon og tidspunkt.

Ehandelsloven bygger på et EU-direktiv. Hjemlandskontroll står sentralt i loven. Det vil si at selskaper som driver e-handel, skal følge loven i det landet der selskapet er etablert (etableringslandsprinsippet). Forbrukere får beskyttelse etter retten i sitt eget land.


Angrerett

Ved handel over Internett gjelder angreretten. Hovedregelen er at det er 14 dagers angrefrist fra den dagen kunden har mottatt varen. Varen må returneres i tilnærmet samme stand som da kunden mottok den.

Angreretten er hjemlet i angrerettloven. Den gjelder ved salg av varer og tjenester til forbrukere, når selgeren eller tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted.

Selgeren har en omfattende opplysningsplikt før det inngås avtale om kjøp.

Angrerettloven

Selgeren er forpliktet til å opplyse om angreretten. Kunden skal få et angrerettsskjema sammen med varen. I motsatt fall blir klagefristen automatisk forlenget til tre måneder.

Læringsressurser

Salgs- og markedsrett