Hopp til innhold

Fagstoff

Netthandel

Jobber du innen netthandel, må du kjenne til hvilke rettigheter kundene dine har i henhold til forbrukerkjøpsloven, angrerettloven og ehandelsloven.
En person ser på flypriser på en bærbar PC. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er netthandel?

Netthandel er kjøp og salg av produkter over internett. Også nettauksjoner og handel via e-post er netthandel. Når du selger produkter på internett, har kundene dine de samme rettighetene som når de handler i en fysisk butikk.

Aktuelle lover for netthandel

Netthandel er underlagt norsk lov, og det er mange lover å forholde seg til. Noen av de viktigste lovene som har innvirkning på netthandel, og dermed også på innholdet i salgsvilkår som du er pliktig til å oppgi til kundene, er

 • ehandelsloven
 • forbrukerkjøpsloven
 • angrerettloven
 • avtaleloven
 • vergemålsloven
 • markedsføringsloven
 • panteloven
 • finansavtaleloven
Les mer i de aktuelle lovene

ehandelsloven, lovdata.no

forbrukerkjøpsloven, lovdata.no

angrerettloven, lovdata.no

avtaleloven, lovdata.no

vergemålsloven, lovdata.no

markedsføringsloven, lovdata.no

panteloven, lovdata.no

finansavtaleloven, lovdata.no

Opplysningsplikt ved netthandel

Alle som driver netthandel, har opplysningsplikt overfor kundene. Netthandel er regulert av ehandelsloven, som krever at det skal framgå klart hvem markedsføringen skjer på vegne av. § 9 i ehandelsloven har en rekke bestemmelser om opplysningsplikt:

 • Ved ubedt markedsføring via e-post skal det framgå at meldingene inneholder markedsføring idet meldingene mottas.
 • Overfor private forbrukere skal det opplyses om totalkostnadene forbrukeren skal betale, medregnet alle avgifter og leveringskostnader.
 • Reklametilbud, som for eksempel rabatter, premier og gaver, skal lett kunne identifiseres. Opplysninger om vilkår for å benytte seg av tilbudene skal være klare og lett tilgjengelige.
 • Salgsfremmende konkurranser eller spill skal lett kunne identifiseres.
 • Opplysninger om vilkår for å delta i konkurransene eller spillene skal være klare og lett tilgjengelige.

Flyselskaper og turoperatører skal også oppgi kostnader ved endringer av den reisendes navn, destinasjon og tidspunkt.

Ehandelsloven bygger på et EU-direktiv. Hjemlandskontroll står sentralt i loven. Det vil si at selskaper som driver netthandel, skal følge loven i det landet der selskapet er etablert (etableringslandsprinsippet). Forbrukere får beskyttelse etter retten i sitt eget land.

Angrerett

Ved netthandel gjelder, som hovedregel, angreretten. Kunden har i utgangspunktet 14 dagers angrefrist fra den dagen varen er mottatt. Varen må returneres i tilnærmet samme stand som da kunden mottok den.

Angreretten er hjemlet i angrerettloven. Den gjelder ved salg av varer og tjenester til forbrukere, når selgeren eller tjenesteyteren opptrer i næringsvirksomhet og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted.

Selgeren har en omfattende opplysningsplikt før det inngås avtale om kjøp ved netthandel. Selgeren er forpliktet til å opplyse om angreretten. Kunden skal få et angrerettskjema sammen med varen. I motsatt fall blir klagefristen automatisk forlenget til ett år.

Person som driver nettbuttikk registrerer en ordre på PC-en. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland og Cathrine Meyer Johansen. Rettighetshaver: NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 18.01.2019

Læringsressurser

Regelverk for salgs- og reiselivsbedrifter