Hopp til innhold

  1. Home
  2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
  3. Maskinvare og nettverkChevronRight
  4. NettverkChevronRight
  5. NettverksenheterChevronRight
  6. NettverkskabelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nettverkskabel

En nettverkskabel er en bunke tynne kopperledere (vanligvis åtte) som er bundet sammen i en kappe parvis, altså to og to kopperledere, derav ordet trådpar. Det engelske uttrykket "Twisted Pair Wires" er kanskje noe mer beskrivende.

Nettverkskabel

Årsaken til at trådparene tvinnes, er for å begrense støy på kabelen. En kabel som bærer elektriske signaler, stråler ut elektromagnetisk støy. Når trådparene tvinnes slik som i en "Twisted Pair"-kabel, elimineres mye av støyen. Støy på kabelen fører til at data kommer fram med feil. Dataene må da sendes på nytt, og det skaper forsinkelser og mindre kapasitet i nettverket.

De fleste kjenner trådparkabelen enten som "datakabel", "nettverkskabel" eller som telefonkabelen man har hjemme i huset. Telefonkabelen er ikke tvunnet, men ligger som par i en plastkappe. De forskjellige trådparkablene klassifiseres på forskjellige måter, etter standarder og hvilke kapasiteter og begrensninger de har.

Støy og kabellengder

Det er en mengde forutsetninger (f.eks. støyutsatt kabling) som bestemmer hvilken kabellengde man bør ha. Som en generell regel kan vi imidlertid benytte tabellen nedenfor for makslengde for UTP-kabler fra PC til PC eller fra PC til HUB/svitsj. (Totallengde er inkludert "patch"-kabel.)

“Straight through”-kabel (1 til 1) har lik kobling i begge endene. Krysset kabel har to forskjellige koblinger i endene. “Straight through”-kabel (1 til 1) brukes som ”patchekabel”.

Kabelkategori (cat)Total lengdePatch
5 100 meter 10 meter
5E 100 meter 10 meter
6 100 meter 10 meter

Krysset kabel benyttes for to enheter i et nett uten svitsj (f.eks. PC til PC) eller for sammenkobling av to svitsjer. Gjennom et helt nettverk må det alltid være minst én krysset kabel for at to PC-er skal kunne kommunisere. Noen svitsjer har "autosense" for dette.

Når det lages en ethernetkabel, skal aldri mer enn cirka 1 cm av kabeltvinningen tas opp for å unngå støy ("crosstalk"). Ethernetkabler bør aldri bøyes/deformeres mye (aldri mer enn tilsvarende kurven på en CD-plate) eller legges i nærheten av støykilder som høyspentledninger, lysstoffrør eller lignende som kan føre til støy.

Pachepanel

Patchepanel

Patchepaneler brukes som et sentralt samlingspunkt for kabling i større bygg der det er mange nettverkspunkter over større områder. Alle kabler som går ut til disse punktene, kobles til på baksiden av et patchepanel og termineres med kroneverktøy.

Vi benytter så patchekabel til å koble sammen patchepanelet og svitsjen. Dette gir oss fleksibilitet slik at vi kan rokere om på det kablede nettet, og det gjør det enklere å bytte ut eksisterende utstyr.

Kabelgater

Kabelgater bruker vi når vi skal trekke en eller flere kabler over samme distanse. Grunnen til at vi benytter kabelgater, er at vi da får en strukturert og ryddig måte å distribuere kablet nett ut i lokalene på. Kabelgater finnes i mange typer og størrelser, helt fra tynne, små kabelgater for få kabler til store, tunge løsninger med plass til mangfoldige kabler.

Kabelgater er ikke mye brukt i private hjem, men er vanlig hos bedrifter og på kontorer. Kabelgater har den fordelen at vi også kan trekke andre typer kabler i dem, ikke bare nettverkskabler. Audio/video-kabling og strøm er eksempler på dette.

Koblingsboks

Koblingsbokser er noe vi ser overalt. Bokser brukes både i private hjem og hos bedrifter og på kontorer. Disse boksene brukes til både data og tele, og vi kan kombinere dem med enkelte typer kabelgater. Koblingsboksene finnes i forskjellige kvaliteter, og det stilles krav til både merking og bokstype for godkjente installasjoner.

Fiberoptiske kabler

For tilkoblinger over lengre distanser bruker vi fiberoptiske kabler. Det spesielle med denne typen kabel er at den har en kjerne av plast eller rent glass, som kan lede lyssignaler. Den innerste delen av glass kaller vi for kjerne, og på utsiden av kjernen er det en kappe som sørger for at kjernen fungerer som en bølgeleder. Det ytterste laget er laget av plast og har en beskyttende funksjon.

Siden fiberoptiske kabler overfører lyssignaler, kan kabelen i teorien overføre med lysets hastighet. I praksis vil hastigheten på fiberkabelen avhenge av ulike faktorer, som for eksempel renheten av glasset i kjernen. For å kunne oversette trafikk fra en fiberkobling til en TP-kabel må man ha en fiberkonverter som oversetter lyssignaler til elektriske signaler.

Læringsressurser

Nettverksenheter