Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. UtviklingChevronRight
 4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
 5. Universell utformingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Universell utforming

Universell utforming er en måte å planlegge og bygge opp samfunnet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir en del av samfunnet (integrert).

Universell utforming.Baderampe for rullestol. Foto.

Universell utforming har blitt et viktig område i samfunnet, både i regelverk og i andre dokumenter. Universell utforming defineres som:

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.
Kilde: regjeringen.no

Universell utforming representerer en forholdsvis ny måte å tenke på. Når det skal bygges nye offentlige bygg, legges det vekt på at de skal utformes slik at de blir tilgjengelig for alle uten spesialløsninger for enkeltgrupper. Eksempel på dette kan være:

 • at alle dører og innganger er tilgjengelige med rullestol
 • at det finnes heiser, som gjør alle rom tilgjengelige for bevegelseshemmede
 • at det er skilting for orienteringshemmede
 • at det er merking som gjør det mulig og trygt for synshemmede å ta seg fram

Miljødepartementet sier at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpassinger eller hjelpemidler.

Utfordring til deg

 1. Hva er universell utforming?
 2. Finn ut om din skole har en universell utforming.
 3. Fordypning: Les om universell utforming på regjeringen.no

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter