Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. UtviklingChevronRight
 4. Ulike forutsetninger for utviklingChevronRight
 5. Universell utformingChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Universell utforming

Universell utforming er en måte å planlegge og bygge opp samfunnet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir en del av samfunnet, altså at de blir integrerte.

Baderampe for rullestol. Foto.

Universell utforming har blitt et viktig område i samfunnet, både i regelverk og i andre dokumenter. Universell utforming defineres som:

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.
Kilde: regjeringen.no

Offentlige bygg

Universell utforming representerer en forholdsvis ny måte å tenke på. Når det skal bygges nye offentlige bygg, legges det vekt på at de skal utformes slik at de blir tilgjengelig for alle uten spesialløsninger for enkeltgrupper. Eksempler på dette kan være

 • at alle dører og innganger er tilgjengelige med rullestol
 • at det finnes heiser, som gjør alle rom tilgjengelige for bevegelseshemmede
 • at det er skilting for orienteringshemmede
 • at det er merking som gjør det mulig og trygt for synshemmede å ta seg fram

Miljødepartementet sier at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Hånd leser blindeskrift på informasjonstavle i Botanisk hage på Tøyen i Oslo. Foto.

Utfordring til deg

 1. Hva er universell utforming?
 2. Gå inn på nettsiden til Digitaliseringsdirektoratet og les om universell utforming. Lag en digital presentasjon om de sju prinsippene for universell utforming med bilder eller film. Presentasjonen skal vise hvordan prinsippene er ivaretatt

  1. på skolen
  2. i sentrum
  3. på et kjøpesenter
  4. i et friluftsområde

Læringsressurser

Ulike forutsetninger for utvikling