Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. KommunikasjonChevronRight
 4. Profesjonell kommunikasjonChevronRight
 5. Når kommunikasjon blir vanskeligChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Når kommunikasjon blir vanskelig

Noen ganger oppstår det problemer, vi får ikke med oss hva som blir formidlet, misforståelser oppstår, osv. Kommunikasjonen fungerer rett og slett ikke slik den bør. Vi skal her se nærmere på noen forhold som kan skape problemer for kommunikasjonen.

Jente holder seg for ørene. Foto.

Utydelig og uforståelig språk

Det kan være at senderen bruker uklare ord, ufullstendige setninger, sjargong eller faguttrykk.

Motstridende informasjon

Når informasjonen – det som blir formidlet – ikke stemmer overens med måten det blir formidlet på, står vi overfor motstridende informasjon. Det kan for eksempel være at kroppsspråket ikke stemmer overens med det vi sier. Slike doble budskap kan gjøre mottakeren forvirret eller usikker på hva vi mener.

Vi kaller gjerne slik kommunikasjon for dobbelkommunikasjon. Ofte stoler vi mer på kroppspråket enn de ordene som sies, derfor oppleves dobbelkommunikasjon som vanskelig. Dobbelkommunikasjon vil si at du sier én ting med ord og noe annet med kroppsspråket.

Et eksempel: Du har kranglet med kjæresten og er lei deg. En av kundene i hudpleiesalongen spør om det er noe galt. Du svarer at du har det fint, men kunden ser at du ikke snakker sant.

Dobbelkommunikasjon er i de fleste tilfelle ikke ønskelig. Men det kan også brukes bevisst for å oppnå en bestemt virkning. Dette kan du se et eksempel på ved å følge lenken.

Stress

I arbeid med mennesker kan vi ikke unngå å komme i situasjoner som kan oppleves stressende. Det kan være flere som må ha hjelp samtidig, ungdommer som tøyer strikken når de prøver ut grenser, osv. I slike situasjoner oppstår det gjerne også misforståelser.

Relasjoner

Det at vi har fordommer mot eller misliker den vi kommuniserer med, kan gjøre at kommunikasjonen blir vanskelig. Det er lett å tillegge den andre egenskaper vedkommede ikke har, og vi kan da mistolke budskapet. For deg som yrkesutøver er det viktig å være bevisst at relasjoner har betydning for kommunikasjonen, og du må etterstrebe å ha gode relasjoner til kollegaer og brukere.

Kommunikasjon og makt

Det er et stort problem i all kommunikasjon når noen bruker sin maktposisjon til å styre kommunikasjonen. I verste fall kan vi snakke om krenking av menneskerettigheter som ytringsfrihet og krenking av vern mot tilfeldig behandling, rett til å bli hørt, rett til å uttale seg i saker som gjelder en selv, osv. I samspill med brukere kan yrkesutøveren for eksempel komme til å

 • hindre brukere i å kommunisere ved å overhøre vedkommende eller be ham vente for så å «glemme» at han skulle si noe. Dette er noe voksne ofte gjør når de kommuniserer med barn;
 • snakke seg bort ved å miste fokus på saken. Dermed blir samtalen avledet, og den handler plutselig om noe annet;
 • kommentere personlige egenskaper, atferd eller utseende og dermed sette brukeren i forlegenhet;
 • bruke avvisende kroppsspråk ved å snu seg vekk eller late som en ikke hører hva brukeren sier;
 • ikke ta seg tid til å vente dersom brukeren har vansker med å kommunisere verbalt;
 • miste besinnelsen og kjefte på brukeren, noe som ofte skjer når man kommuniserer med barn og ungdom;
 • bruke ironi og sarkasme;
 • latterliggjøre, le av den andre, gjøre narr eller himle med øynene når brukeren sier noe.

Utfordringer til deg:

 1. Les om ironi og sarkasme på norsksidene.
  Hvorfor bør du som fagarbeider være forsiktig med bruk av disse virkemidlene?
 2. Hva vet du om kommunikasjon og makt?

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff