Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Rekruttering, ansettelser og personalutviklingChevronRight
  4. Ansettelsesavtale og introduksjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ansettelsesavtale og introduksjon

Valget av den bedriften skal ansette i den ledige stillingen, er gjort, men viktige oppgaver gjenstår fremdeles. En ansettelsesavtale skal lages, og den nyansatte skal presenteres (introduseres) på arbeidsplassen.

To kvinner gir hverandre et håndtrykk på et kontor. Foto.

Ansettelsesavtale

Ansettelsesavtalen, eller arbeidsavtalen, er et juridisk dokument som omtaler den ansattes rettigheter, plikter, lønns- og arbeidsbetingelser.

For et arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn én måned må avtalen foreligge i skriftlig form senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. For arbeidsforhold med kortere varighet må en skriftlig avtale inngås umiddelbart.

Arbeidsmiljøloven§ 55 stiller opp regler for innholdet av en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen må minst inneholde opplysninger om partenes identitet, arbeidsplassens adresse, en beskrivelse av arbeidet eller tittel, stilling eller arbeidskategori.

Videre må avtalen vise når arbeidsforholdet trer i kraft – og hvis arbeidet er midlertidig – forventet varighet.

Arbeidsavtalen skal også inneholde opplysninger om arbeidstid, ferie, feriepenger, oppsigelsesfrister, lønn og eventuelt godtgjørelse som ikke inngår i lønnen.

Introduksjon

Det bør lages rutiner for introduksjon på arbeidsplassen, slik at den nyansatte blir tatt hånd om på en god måte i den viktige startfasen. En ordning med «fadder» er å anbefale.

En fadder er en kontaktperson som kjenner virksomheten og arbeidsoppgavene godt og bør kunne gi god og praktisk informasjon. Fadderen skal også bidra til at den nyansatte blir en del av arbeidsmiljøet og trives på jobben.

Gruppeoppgave

Drøft hva en fadder bør og ikke bør gjøre.

Læringsressurser

Rekruttering, ansettelser og personalutvikling

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter