Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. ProduktkalkylerChevronRight
  4. Kalkyle i produksjonsbedrifterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kalkyle i produksjonsbedrifter

En produksjonsbedrift kjøper gjerne inn råvarer og foredler disse i en produksjonsprosess der maskiner og arbeidere blir brukt. De selger altså egenproduserte varer. Den prisen bedriften oppnår for varen, må være høyere enn det kostet å produsere varen. Selvkostmetoden er best egnet i dette tilfellet.

Jente som overvåker produksjonslinje. Foto.

Hvordan regner en produksjonsbedrift ut prisene på varene den produserer?

Arbeidet med å finne prisen for egenproduserte varer er ofte mer komplisert enn for vanlige handelsvarer.

Priskalkyle og selvkostmetoden

Prisene bedriftene kan oppnå for egenproduserte varer, er ofte gitt av markedet – av de samme grunnene vi nevnte da vi så på handelsbedrifter. Bedriften vil da være oppmerksom på hvilket dekningsbidrag den kan oppnå – det vi har kalt bidragsmetoden.

For produksjonsbedrifter er varen bedriften produserer, mer særegen og prisen ikke gitt i markedet. Slike bedrifter bruker det som kalles selvkostmetoden.

Når vi bruker selvkostmetoden, gjør vi en priskalkulasjon. Utregningen skal sikre at alle kostnadene – både de direkte og de indirekte – blir tatt med.

Noen produksjonsbedrifter bruker begge metodene. Prisen kan i stor grad være gitt, men bedriften ønsker å kontrollere at alle kostnadene blir «bakt inn i prisen».

Vi skal se på et forenklet eksempel på selvkostmetoden:

Kalkulasjon etter selvkostmetoden:

Innkjøpspris960,00 kr+ andre direkte kostnader50,00 kr=inntakskost1010,00 kr+ indirekte kostnader606,00 kr= selvkost1616,00 kr+ fortjeneste485,00 kr= salgspris uten merverdiavgift2101,00 kr+ merverdiavgift525,25 kr= salgspris2626,25 kr


Kalkylen over viser prisen vi bør ta for produktet, altså 2626, 25 kr. Hvis markedet ikke er villig til å betale den prisen, lønner det seg ikke å produsere varen.

Hvis kalkylen viser en lavere pris enn vi faktisk kan oppnå i markedet, kan vi enten øke prisen eller velge å beholde kalkyleprisen og dermed øke salget og ta markedsandeler fra konkurrentene.

Læringsressurser

Produktkalkyler