Hopp til innhold

Fagstoff

Selvkostkalkylen

En produksjonsbedrift kjøper inn råvarer som de bruker i en produksjonsprosess. De selger altså egenproduserte produkter. Tjenesteytende bedrifter har timespris som direkte kostnad. I begge tilfeller er selvkostkalkylen godt egnet.
En kvinne overvåker en produksjonslinje. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan regner en produksjons- eller tjenesteytende bedrift ut prisene på produktene den produserer? Arbeidet med å finne prisen for egenproduserte varer er ofte mer komplisert enn for handelsvarer.

Kostnadsbasert prissettingsmetode

Selvkostkalkylen brukes i en kostnadsbasert prissettingsmetode. For mange bedrifter er produktet bedriften produserer, mer særegent, og prisen er derfor ikke gitt i markedet. Da må bedriften først regne ut alle kostnader forbundet med dette produktet før bedriften legger til ønsket fortjeneste og finner basispris.

Utregningen skal sikre at alle kostnadene, både de direkte og de indirekte, blir tatt med.

Modell som viser sammenhengen mellom prissettingsmetoder og kalkyler. Under prissettingsmetoder står det verdibasert/markedsbasert, kostnadsbasert, konkurransebasert og dynamisk prissetting. Fra metodene verdibasert/markedsbasert, kostnadsbasert og konkurransebasert står det piler videre til priskalkyler, og under det står det først bidragskalkyle, så står det selvkostkalkyle, avansekalkyle og påslagskalkyle, og til slutt står det bidragskalkyle igjen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Selvkostkalkylen

Når vi bruker selvkostkalkylen, tar vi utgangspunkt i innkjøpsprisen for et produkt. Deretter legger vi på de andre direkte kostnadene som frakt og eventuelle tollavgifter. Summen av innkjøpspris og andre direkte kostnader kalles inntakskost.

Tabell som viser en selvkostkalkyle. Tabellen viser at inntakskost pluss indirekte kostnader er lik selvkost, at selvkost pluss fortjeneste er lik pris uten mva., og at pris uten mva. pluss mva. er lik pris med mva. Illustrasjon.

Bedriften må i tillegg få dekket faste kostnader som for eksempel husleie, forsikringer og lønn. Disse kostnadene legges til som en prosentsats på alle produkter, og i selvkostkalkylen heter det indirekte kostnader. Indirekte kostnader regnes i prosent av inntakskost.

Summen av inntakskost og indirekte kostnader heter selvkost.

Bedriften skal tjene penger, og fortjenesten regnes i prosent av selvkost.

Prosentsatsene for indirekte kostnader og fortjeneste er ofte satser som regnes ut av bedriften på bakgrunn av regnskapet, og som legges til alle produkter som selges.

Salgsprisen uten merverdiavgift er nå regnet ut, og vi må bare legge til merverdiavgift, slik at vi får en basispris inklusiv merverdiavgift.

Kalkulasjon etter selvkostkalkylen:

Innkjøpspris960,00 kr+ andre direkte kostnader50,00 kr=inntakskost1010,00 kr+ indirekte kostnader606,00 kr= selvkost1616,00 kr+ fortjeneste485,00 kr= salgspris uten merverdiavgift2101,00 kr+ merverdiavgift525,25 kr= salgspris med mva.2626,25 kr


Kalkylen over viser prisen vi bør ta for produktet, altså 2626,25 kroner. Hvis markedet ikke er villig til å betale den prisen, lønner det seg ikke å produsere varen.

Justering av basispris

Avhengig av hvilket marked du skal selge produktet i, er det vanlig å vurdere om det er lurt å justere basisprisen.

Vi kan justere basisprisen med psykologisk prising, med prisdifferensiering eller med rabatt og bonusordninger.

Tenk over

Basisprisen på en sykkel blir regnet ut til å bli 2626,25 kroner. Hva vil du foreslå å justere prisen til?

Brevandring med guide på Fanaråken. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tjenesteytende bedrifter

Tjenesteytende bedrifter kan for eksempel være destinasjons- og opplevelsesselskaper, frisører, konsulentfirmaer, snekkere og vektere.

I tjenesteytende bedrifter blir det lagt vekt på hva de timene som leveres, koster bedriften. I tillegg til det den enkelte medarbeideren som bistår kunden, koster, må også bedriftens øvrige kostnader kalkuleres inn.

For disse bedriftene er det timeprisen multiplisert med antall timer som er den direkte kostnaden. Det kan også være andre direkte kostnader som skal legges til. Timer pluss andre direkte kostnader blir da inntakskost.

I priskalkylen for tjenesteytende bedrifter utgjør inntakskost ofte en prosentvis stor del av salgsprisen.

Tabellvisning av avansekalkyle. Tabellen viser at innkjøpspris pluss andre direkte kostnader er lik inntakskost, at inntakskost pluss avanse er lik pris uten mva., og at pris uten mva. pluss mva. er lik pris med mva. Illustrasjon.

Avansekalkylen

Avansekalkylen er en forenklet selvkostkalkyle. Utgangspunktet er de direkte kostnadene og inntakskost. Avansebeløpet regnes i prosent av inntakskost og skal dekke både indirekte kostnader og fortjeneste. Når inntakskost og avansebeløp er lagt sammen, får du pris uten merverdiavgift.

Påslagskalkylen

Tabellvisning av påslagskalkyle. Tabellen viser at inntakskost multiplisert med påslagstall er lik pris med mva. Illustrasjon.

Påslagskalkylen er også en selvkostkalkyle fordi den tar utgangspunkt i inntakskost, på lik linje med selvkost- og avansekalkylen. Utregningen i påslagskalkylen er gjort enkel ved at inntakskost multipliseres med et tall, og summen er den nye prisen inklusiv indirekte kostnader, fortjeneste og merverdiavgift.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 22.04.2021

Læringsressurser

Konkurransemiddelet pris