Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Ekstern, intern og interaktiv markedsføringChevronRight
  4. Interaktiv markedsføringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Interaktiv markedsføring

Kundekontakt, eller samhandling mellom deg som salgsmedarbeider og kunden, kaller vi interaktiv markedsføring. Interaktiv betyr «som gjelder eller bygger på interaksjon», ifølge bokmålsordboka. Det er interaktiv markedsføring når du som er i salgsposisjon, «markedsfører» produktet i direkte kontakt med kunden.

Mann som holder et kort med en smilemunn

Produkter og tilleggsprodukter

De fem P-ene, konkurransemidlene, er det bedriften som står for, og sammen danner de et bilde av produktene til kunder som kommer i butikken. Det er likevel ikke så enkelt at produktene deretter selger seg selv!

Som salgsmedarbeider må du gjøre disse egenskapene synlige for kunden gjennom kundekontakt: interaktivitet med kunden. I tillegg til hovedproduktene, som for eksempel kan være en bil, finnes det også et utall tilleggsprodukter som kan være vel så viktige for kunden:

  • Finnes det service som er systematisert, og som sikrer kunden at dere som leverandør «tar vare på bilen» i tida framover?
  • Har dere nok produktkunnskap til at kunden kan kontakte dere og få raske, gode svar?
  • Er det lett å nå dere på telefon eller Internett uten at kunden må bruke «halve dagen» på å få kontakt? Ringer dere tilbake?
  • Hjelper dere til med leiebil dersom bilen er inne for service?
  • Finnes det gunstige gjenkjøpsavtaler eller innbytteavtaler når kunden ønske å bytte bil?

Fornøyde kunder

Du kan selv tenke deg hvor viktig det er at du driver med interaktiv markedsføring. Det motsatte ville være at du stod i butikken og ventet på at kunden skulle kjøpe noe, uten å ta kontakt og være «interaktiv». I samhandling og samtaler kan vi framheve positive sider ved produktet og forklare egenskaper ved produktet. Innvendinger fra kunden har vi mulighet til å løse opp i dersom det er basert på misforståelser, og ellers kan vi forsøke å «nøytralisere» dem ved å framheve de positive egenskapene. Som salgsmedarbeider kan du være den aller viktigste årsaken til at kunden blir fornøyd og velger å komme tilbake. Fornøyde kunder snakker pent om bedriften og skaffer flere kunder, så dette er «dobbelt viktig»!

Personlig service, systemservice og materiell service

Ekspeditør serverer en kaffekopp

Som salgsmedarbeider er du ofte oppfattet som «service», det vil si at en kunde kan tenke tilbake og mene at du gav god eller dårlig service, alt etter hvor tilgjengelig du var for kunden, og hvor mye du hjalp til. I virkeligheten kaller vi denne typen service for personlig service. Personlig service er smilet, graden av hjelpsomhet og oppmerksomhet for kunden, og det er en svært viktig del av den interaktive markedsføringen. Du har sikkert kommet inn i en butikk en gang og ikke blitt lagt merke til av butikkpersonalet. I så fall vet du at det er en opplevelse som ikke får deg til å gå dit igjen!

Systemservice handler om at bedriften har systemer som tar vare på kunden. Er du for eksempel medlem av et treningssenter som SATS eller Elixia, vil de registrere hvor ofte du er innom for å trene. Dersom det går for lang tid mellom besøkene dine på treningssenteret, vil de ringe deg opp og spørre om de kan hjelpe deg i gang igjen. Dersom treningssenteret har laget et treningsprogram for deg, får du tilbud om å fornye det etter en viss tid, og det er systemer (en påminnelse i et dataprogram i denne sammenhengen) som sørger for at kundene får dette tilbudet. Systemservice er ikke i seg selv interaktiv, men som salgsmedarbeider kan du bruke den aktivt i din personlige samhandling med kunden. Disse systemene er med på å lage «hele produktet», og de gir deg som salgsmedarbeider enda flere gode argumenter for å selge.

Person med hvit hanske som holder et serveringsbrett

Til slutt har vi materiell service, som handler om hvordan de fysiske omgivelsene er rundt produktet. I treningssentereksempelet kan det være graden av renhold på senteret, noe som er en svært viktig del av produktet. Skal du sove på hotell, kan den materielle servicen omfatte en sjokoladebit på puta, graden av utstyr (tv, minibar, Internett osv.) på rommet, eller pent brettede morgenkåper på senga. Dette er heller ikke interaktiv markedsføring i seg selv, men noe du som selger kan benytte i den interaktive markedsføringen som argumenter for kjøp.

Læringsressurser

Ekstern, intern og interaktiv markedsføring