Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Hva er produktutvikling? ChevronRight
  4. ProduktutviklingsprosessenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Produktutviklingsprosessen

Produktutviklingsprosessen beskriver hvordan går vi fram når vi skal utvikle nye produkter eller forbedre produkter som allerede er på markedet?

Produktutvikling.

Vi kan dele opp arbeidet i seks stadier:

Idéinnsamling. Vi må jobbe systematisk for å få fram gode ideer til nye produkter. Mange bedrifter har egne forsknings- og utviklingsavdelinger til dette arbeidet. Alle bedrifter bør uansett oppfordre ansatte til å tenke kreativt og være oppmerksomme på hva konkurrenter gjør, og følge med på hvordan i samfunnet utvikler seg.

Det er også blitt mer vanlig at kundene selv deltar i den kreative prosessen. Matvareprodusenter har for eksempel invitert brukerne til å stemme over hva en pizza bør ha som "topping".

Utsiling av ideer. Ikke alle ideer kan realiseres. Produktideen kan være god, men vi kan kanskje allikevel ikke gjennomføre den fordi den blir for dyr å utvikle. Prisen på produktet ville da bli så høy at få kunder vil kjøpe det.

Det er viktig å stoppe alle ideer som er dårlige så tidlig som mulig. Jo lengre ideene er med i utviklingsprosessen – jo mer koster de.

Økonomisk analyse. Når en idé har kommet gjennom utsilingsfasen, må vi gjennomføre en økonomisk vurdering.

Bedriften må finne ut hvor stort salg den kan forvente, hva produktet kan selges for, og hvor store kostnader produksjonen gir. Ut fra forventede inntekter og forventede kostnader finner man ut hvor lønnsomt produktet kan komme til å bli. Ulønnsomme produkter forkastes i dette stadiet.

Utvikling. I denne fasen begynner vi å utvikle produktet. Her kan kostnadene bli svært store, kanskje må vi gjøre store investeringer for å klare å produsere den første .

Testsalg. Her tester vi salget ved å selge det i et begrenset antall. En dagligvare kan plasseres i butikken i de hyllene hvor denne type produkt vanligvis er. Vi ser da om kjøperne er interessert i produktet, og vi kan også se om interessen er stor eller liten.

Lansering. Hvis alle tidligere faser av arbeidet har gått bra, lanseres nå produktet for fullt. Produktet masseproduseres og selges fra alle utsalgssteder. I denne fasen satses det stort på påvirkning og markedskommunikasjon.

Når vi lanserer et nytt produkt, må vi også ta beslutninger angående de øvrige konkurransemidlene. Hva skal prisen være? Hvor og hvordan skal produktet distribueres? Trenger personalet opplæring?

Læringsressurser

Hva er produktutvikling?