Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. SjangerChevronRight
  5. Sjanger: Kan du fagbegrepene?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Sjanger: Kan du fagbegrepene?

Oppgave

Presenter det viktigste fagstoffet fra kapitlet.

Arbeid sammen i grupper. I bildekarusellen nedenfor finner dere ni bilder med tilhørende stikkord fra sjangerkapitlet. Oppdraget deres består i å presentere det viktigste fra sjangerkapitlet for klassen. For hvert bilde skal dere

  • gi mer detaljert informasjon om emnet som står nevnt
  • trekke inn bildet som eksempel på det dere snakker om, og gjerne bruke andre eksempler i tillegg

Dere skal ikke bruke manus under framføringa.

Læringsressurser

Sjanger