Hopp til innhold

  1. Home
  2. NorskChevronRight
  3. Språket som mulighetChevronRight
  4. Litt om sjangerChevronRight
  5. Hva kan du om sjanger?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Hva kan du om sjanger?

Oppgave

I grupper: Presenter det viktigste fra emnet sjanger for klassen.

I bildekarusellen nedenfor finner dere ni bilder med tilhørende stikkord fra sjangeremnet. For hvert bilde skal dere

  1. gi mer detaljert informasjon om emnet som står nevnt
  2. trekke inn bildet som eksempel på det dere snakker om, og gjerne bruke andre eksempler i tillegg.

Dere skal ikke bruke manus under framføringa.

Læringsressurser

Litt om sjanger