Hopp til innhold

Øvelse

Hva kan du om sjanger?

LK20LK06

Oppgave

I grupper: Presenter det viktigste fra emnet sjanger for klassen.

I bildekarusellen nedenfor finner dere ni bilder med tilhørende stikkord fra sjangeremnet. For hvert bilde skal dere

  1. gi mer detaljert informasjon om emnet som står nevnt
  2. trekke inn bildet som eksempel på det dere snakker om, og gjerne bruke andre eksempler i tillegg.

Dere skal ikke bruke manus under framføringa.

Sist oppdatert 05.05.2020
Skrevet av Marion Federl

Læringsressurser

Litt om sjanger