Hopp til innhold

 1. Home
 2. NorskChevronRight
 3. Tekst i kontekstChevronRight
 4. Norrøn tidChevronRight
 5. Fra hærfører til helgenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fra hærfører til helgen

Etter sin død ble Olav Haraldsson kanonisert som helgen i den katolske kirke. Hva har Snorres beretning om Hellig-Olav felles med beretninger om vår tids martyrer?

Olav Haraldsson falt i slaget på Stiklestad. Men etter sin død blei han den mektiske av alle konger i norrøn tid. Biskopen utropte Olav til helgen, og Snorre beskriver mange av de undrene som folk som så den døde kongen, opplevde. Nidaros blei en viktig by for den katolske kirkemakta, og sentrum for en omfattende Olav-kultus.

Hærmenn samles rundt den døde kongen. Alterbilde.
Hellig-Olavs død, framstilt på et alterbilde fra 1300-tallet.

Oppgave 1

Slaget på Stiklestad

0:00
Slaget på Stiklestad

Olav den hellige blir helgen

0:00
Olav den hellige blir helgen

Lytt til disse to opplesningene av Jack Fjellstad fra Olav den helliges saga.

 1. Hvordan etableres forestillinga om Olav Haraldsson som helgen i disse to tekstutdraga?
 2. Sagaen om Olav den hellige blei skrevet etter at Olav Haraldsson var død. Hvorfor tror du det var viktig for forfatteren å legge vekt på det som skjedde etter at kongen var død?

Oppgave 2

Se videoklippet «Pilegrimsmålet Nidaros» fra NRK-programmet Olavs grav – Domens gåte.

 1. Hvilken rolle spilte Nidaros i det katolske universet i middelalderen?
 2. Se også klippet « Pilegrimsbyen Trondheim» fra samme program. En helgen er en person som blir gjenstand for religiøs dyrkelse (kult) etter sin død. Beskriv typiske scener fra Olavs-kultusen i middelalderbyen Nidaros.
Uthavna Ny-Hellesund og det smale OLav-sundet. Fotografi.
Det smale Olav-sundet i Ny-Hellesund er ett av mange steder i Norge som har navn etter Hellig-Olav.

Oppgave 3

 1. Stedsnavn rundt om i Norge er basert på sagn som forteller om hvilke overnaturlige krefter Hellig-Olav hadde. Hva er historia bak stedsnavna nedenfor?
  • Olav-sundet (Ny-Hellesund)
  • Olavskorset (Gulen)
  • Olavskilden (Lørenskog)
  • Tåresteinen (Kviteseid)
 2. Kjenner dere til tilsvarende sagn knyttet til stedsnavn der dere bor? Hva går sagnet ut på, og hvilket naturfenomen er det knyttet til?

Oppgave 4

Legender er beretninger om livet og døden til helgener og martyrer. Mange av disse fortellingene har levd på folkemunne før de blei skrevet ned. Fra norsk middelalder kjenner vi legender om Hellig-Olav og St. Sunniva.

En martyr er en person som gir sitt liv for sin religiøse tro eller for en spesiell sak. Martyr-begrepet brukes i vår tid ofte om personer som gir sitt liv for Allah, eller en islamistisk overbevisning. Martyrer er forbilder for andre, og Koranen gir dem som blir drept for Guds sak, en spesiell status etter døden:

«Anse ikke dem som ble drept for Guds sak, for døde. Nei, de er levende hos Herren og mottar av Hans gaver» Koranen 3:163

Skriveoppgave

Skriv et kortsvar på 250 ord der du sammenligner tema og fortellerperspektiv i Snorres beretning om Hellig-Olavs død med en feature-reportasje om vår tids martyrer.

Ta utgangspunkt i disse to tekstene:

Læringsressurser

Norrøn tid

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • Det er ikke noe kjernestoff for vurderingsressurs.

SubjectEmne

Kildemateriale