1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. HMSChevronRight
  4. HMS-arbeid og internkontrollChevronRight
  5. HMS - lover og forskrifterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

HMS - lover og forskrifter

I alle faser av et læringsoppdrag skal vi forholde oss til de lover og forskrifter som gjelder.

HMS.Bildekollasje.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Denne forskriften stiller krav om systematisk HMS-arbeid. Forskriften skal bidra til aktiv forbedring av arbeidsmiljø og sikkerhet.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak skal denne forskriften

  • fremme arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygge helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • verne det ytre miljøet mot forurensning gjennom bedre håndtering av avfall

Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av:

Læringsressurser

HMS-arbeid og internkontroll

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Ekstern læringsressurs