Hopp til innhold

Fagstoff

HMS - lover og forskrifter

I alle faser av et læringsoppdrag skal vi forholde oss til de lover og forskrifter som gjelder.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) stiller krav om systematisk HMS-arbeid. Forskriften skal bidra til aktiv forbedring av arbeidsmiljø og sikkerhet.

Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak skal denne forskriften

  • fremme arbeidsmiljø og sikkerhet
  • forebygge helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester
  • verne det ytre miljøet mot forurensning gjennom bedre håndtering av avfall

Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av:

Mann med vernehjelm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


Under lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr finner vi forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg:

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, lovdata.no


Denne forskriften gjelder arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, og går lenger enn arbeidsmiljøloven fordi den stiller strengere krav til denne type arbeid.

CC BY-SASkrevet av Stig W. Hanssen.
Sist faglig oppdatert 14.07.2017

Læringsressurser

HMS for arbeidsgiveren