1. Home
  2. ElektrofagChevronRight
  3. FordelingssystemerChevronRight
  4. Programmerbar logisk styring (PLS)ChevronRight
  5. ProgrammeringsspråkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Programmeringsspråk

For moderne PLS-er er det vanlig å bruke en PC med spesielt tilpasset programvare for programmering. De vanligste måtene er ladderdiagram og funksjonsblokkdiagram.

Gjennom årene har det skjedd en viss form for standardisering av måten man programmerer PLS-ene på, på tvers av leverandørene. Man har i denne forbindelse vedtatt en internasjonal norm for programmering av PLS som heter IEC 61131-3. De fleste større PLS-leverandører har nå tilpasset produktene sine til denne normen i større eller mindre grad.

IEC 61131-3 beskriver fem hovedprinsipper eller «måter» å programmere en PLS på:

De mest brukte metodene er ladderdiagram og funksjonsblokkdiagram.

Ladderdiagram (LD)

Dette er en programmeringsmåte som bygger på bruken av relélogikk. For de som har en bakgrunn fra oppkobling og bruk av relé og kontaktorlogikk, vil ladderdiagram kanskje være den enkleste måten å komme inn i og ta i bruk en PLS på.

Ladderprogrammering er nok den mest vanlige måten å programmere PLS-er på, i alle fall for forholdsvis enkle bruksmåter.

Funksjonsblokkdiagram (FDB)

Denne programmeringsmåten bygger i stor grad videre på de prinsipper som benyttes innenfor digital elektronikk. For den som er vant til å arbeide med digital elektronikk, vil funksjonsblokkdiagram være en meget enkel og grei måte å programmere en PLS på.

Læringsressurser

Programmerbar logisk styring (PLS)

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?