Hopp til innhold

 1. Home
 2. ElektrofagChevronRight
 3. FordelingssystemerChevronRight
 4. Programmerbar logisk styring (PLS)ChevronRight
 5. PLSChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

PLS

Du skal i dette læringsoppdraget koble opp en styring til en asynkron kortslutningsmotor. Motoren skal kunne skifte dreieretning og skal styres ved hjelp av en PLS – en programmerbar logisk styring.

PLS. Foto.

Læringsmål

Du skal i dette oppdraget lære om PLS-en, hva den kan brukes til, og hvordan vi kan programmere og gjøre funksjoner enklere.

Her skal du lære

 • hva en PLS er, og hvordan den brukes
 • forskjellige programmeringsspråk
 • å programmere
 • å lage tilordningsliste og bruke den til programmering
 • å velge farger på brytere, signallamper og ledere
 • styrestrømskjema for dreieretningsvender med PLS
 • om analoge og digitale signaler
 • om maskinforskriften
 • risikovurdering

Praktisk arbeid

Motor drevet av PLS. Foto.

Arbeidsprosessen består av tre trinn. Trinn 1 er en enkel oppkobling og utgangspunkt for installasjonen. Trinn 2 er en utvidelse med nye funksjoner og bygger på trinn 1. Trinn 3 er en mer kompleks installasjon, som bygger på trinn 1 og 2.

Trinn 1. Oppkobling og igangsettelse

Vi tar utgangspunkt i et transportbånd som skal kunne kjøres i begge retninger. Transportbåndet drives av en trefase asynkron kortslutningsmotor (-M1). Motoren får strøm gjennom kontaktor (-Q1) når båndet går mot venstre, og gjennom (-Q2) når det går mot høyre.

 • Det skal monteres en bryter og en signallampe for hver dreieretning, (-S1 og -S2), (-H1 og -H2).
 • Transportbåndet stoppes ved hjelp av stoppbryter (-S0).
 • Motoren skal beskyttes av et termisk vern (-F2) i begge dreieretninger.
 • Det termiske vernet (-F2) sin hjelpekontakt 95-96 skal bryte strømmen til kontaktoren. Anlegget beskyttes ved hjelp av en trefase automatisikring (-F1).
 • PLS-styring.
 • Transportbåndet styres ved hjelp av en PLS (-A2). PLS-en får spenning, 24 V DC, fra en strømforsyning (-A1).
 • Strømforsyning og PLS er beskyttet av en automatsikring (-F3).

Foreta sluttkontroll og sett i drift før du eventuelt går videre til trinn 2 og 3.

Trinn 2. Utvidelse med signallampe og nødstopp med varsellampe

 • Det skal legges inn en signallampe for alarm (-H3) for utløst termisk vern (-F2).
 • Det skal legges inn nødstopp (-S3) som slår av hele anlegget direkte.
 • Når nødstopp er betjent, skal varsellampe (-H4) lyse.

Trinn 3. Mer avanserte varsel- og signallampefunksjoner

 • Ved betjening av brytere for venstre (-S1) eller høyre (-S2) skal signallampe (-H1) eller (-H2) blinke i 5 sekunder før motoren starter.
 • Ved betjening av nødstoppbryter (-S3) skal varsellampe (-H4) blinke helt til resetknapp (-S4) er betjent.

Læringsressurser

Programmerbar logisk styring (PLS)

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

 • AssessmentResourceVurderingsressurs

  Dokumentasjonsverktøy elektrofag

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Ekstern læringsressurs

 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Forskrifter bygninger – Store blå

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • ExternalLearningResourceEksterne ressurser

  Motorhåndboka Eaton

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for ekstern læringsressurs.