Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. Norsk mediepolitikk og medieøkonomiChevronRight
 4. Ungdom, mediemangfold og mediepolitikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ungdom, mediemangfold og mediepolitikk

Bilde. Gutter sitter rundt et bord. ER blide.

Oppgave 1

Dere unge har et annerledes mediebruk enn andre grupper i samfunnet. Noen er bekymret for at denne mediebruken kan føre til at dere i liten grad holder dere orientert om verden rundt dere, og at dere ikke deltar i samfunnsdebatten. Og det er her mediepolitikken kommer inn.

Prøv å finne svar på problemstillingene nedenfor sammen med medelever. Det kan dere gjøre på mange ulike måter. Dere kan stille spørsmål på gata, intervjue medelever, lage en spørreundersøkelse osv.

Problemstillinger:

 • Er dere unge orientert om samfunnet og verden rundt dere, og deltar dere i samfunnsdebatten?
 • Hvilke medier bruker dere til det?
 • Hvilke tiltak kan myndighetene gjøre for at dere skal holde dere orientert om samfunnet og verden rundt dere?

Presenter resultatet for resten av klassen og medelever på skolen. Diskuter så i klassen hvilke tiltak myndighetene kan gjøre for at dere skal holde dere orientert om samfunnet og verden rundt dere.

Oppgave 2

 • Hvorfor bør unge lese lokalavisen?
 • Hvilke tiltak bør lokalavisen gjøre for å få unge lesere?
 1. Diskuter disse spørsmålene med en medelev. Gå så sammen med resten av klassen og diskuter dere fram til tre begrunnelser og tre tiltak i prioritert rekkefølge.
 2. Ta deretter kontakt med lokalavisen og hør hvilke tiltak de gjør for å få unge lesere.
 3. Presenter så for redaksjonen i lokalavisen det dere kom fram til i diskusjonen i klassen.

Oppgave 3

Hensikten med den direkte pressestøtten er å sikre et mangfold av aviser. Derfor gir en blant annet produksjonsstøtte til aviser som har et alternativt politisk syn eller verdisyn, til aviser som er utsatt for sterk konkurranse («nummer-2-aviser» lokalt), eller til aviser som har en viktig rolle lokalt.

 1. Hvilke av disse seks avisene vil du gi pressestøtte ut fra målene med den norske mediepolitikken?
  • Bergens Tidende
  • Bergensavisen
  • Verdens Gang
  • Laagendalsposten
  • Klassekampen
  • Sør-Varanger Avis
 2. Begrunn hvorfor du vil gi støtte til disse avisene. Diskuter så med en medelev.
 3. Presenter det dere kom fram til, for resten av klassen.

Oppgave 4

I forbindelse med kommunevalget i 2015 så under 6 % av befolkningen i aldersgruppen 18–39 år den siste TV-debatten. Store publikumsgrupper, som dere unge, er ikke lenger tilkoblet de tradisjonelle måtene samfunnet har pleid å håndtere politiske prosesser på.

NRK har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal prøve å nå unge velgere. De ønsker svar på hvordan en kan sikre at mer enn 6 % av befolkningen orienterer seg i forkant av stortings- og kommunevalg. Da tenker de spesielt på hvordan de kan nå unge mennesker.

 1. Gå sammen i grupper på tre elever og diskuter dere fram til forslag til denne arbeidsgruppen. Sett så forslagene i prioritert rekkefølge.
 2. Presenter det dere har kommet fram til, for resten av klassen.
 3. Send gjerne det klassen har kommet fram til, til NRK.

Læringsressurser

Norsk mediepolitikk og medieøkonomi

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter