Hopp til innhold

 1. Home
 2. Medie- og informasjonskunnskapChevronRight
 3. MedieproduksjonChevronRight
 4. Medieproduksjon på oppdragChevronRight
 5. Prosjektstyring og produksjonsplanChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Prosjektstyring og produksjonsplan

Filmer, underholdningsprogrammer, radioinnslag eller nyhetssaker blir sjelden til ved at én person jobber helt alene. Siden så mye av arbeidet med medieproduksjon foregår i grupper, er det viktig å ha gode rutiner for samarbeid. Det gjelder også for elevproduksjoner i skolesammenheng.

Prosjektstyring

Arbeidet med en medieproduksjon kan gjerne utformes som et prosjekt som skal skal lede til et produkt eller et resultat. Alle prosjekter bør ha en ansvarlig prosjektleder eller koordinator som samler alle tråder, men hvert enkelt medlem i prosjektgruppa har ansvar for at resultatet blir bra.

Det er viktig å ha kontroll med framdriften i et prosjekt. Som prosjektleder må du ha oversikt over hvem som til enhver tid gjør hva, og over tidsfrister og milepæler. Det er også naturlig at lederen kaller inn til møter og tar ansvar for å følge opp hvert enkelt medlem i gruppa.

Produksjonsplan og arbeidsfordeling

En produksjonsplan er en oversikt over hvem som skal gjøre hva og når. Følgende er nyttige momenter å ha med i en produksjonsplan:

 • hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres
 • innen hvilket tidspunkt det skal gjøres
 • hvem som skal gjøre det
 • hva som er det konkrete resultatet av arbeidsoppgaven
Hvilke roller det er naturlig å ha i hver enkelt elevproduksjon, vil variere. Det kan være nyttig å diskutere ansvarsdeling og rollesammensetning med læreren før dere går i gang. Aktuelle roller kan være:
 • redigeringsansvarlig film, foto og/eller teknisk ansvarlig, kreativ leder eller AD
 • tekst og/eller manusansvarlig
 • produksjonsansvarlig
 • markedsansvarlig
 • personalansvarlig
 • økonomiansvarlig

Å lage og bruke produksjonsplanen

Det finnes mange dataprogrammer laget for å holde styr på framdriften i prosjekter. Men du kan lage gode planer og oversikter bare ved å bruke regneark eller tekstdokumenter.

En produksjonsplan bør være dynamisk. Det betyr at den hele tiden kan endres.

For å ivareta et godt samarbeid bør dere møtes til faste tider for å gjennomgå og oppdatere planen. For at alle skal være orientert, bør planen være tilgjengelig for alle. Dette kan gjøres ved å bruke et samskrivingsverktøy.

Eksempel

Jens, Lise og Erik skal lage en reportasje til lokalavisa. De har opprettet et Google-dokument for å planlegge produksjonen. De bruker fargekoder for å beskrive de forskjellige fasene i prosjektet. Hver person har sin egen bokstav slik at de ser hvem som har skrevet hva.

Ikke startet Ingen farge
Gjennomført Grønn
Påbegynt Gul
Frist gått ut Rosa
Oppgave Frist Ansvarlig Beskrivelse Hva er gjort? Kommentar
idédugnad 01.02
J, L, E
Alle presenterer minst én idé til hva reportasjen skal handle om.
J: Sjekker hva avisa har skrevet om de siste ukene.
bestemme tema og vinkling02.02
J, L, E
Bli enige om en problemstilling.
avtale med lokalavisa
03.02
J
Finn ut når deadline er.
Prøvde å ringe.
J: Fikk ikke tak i redaktøren.
avtale med intervjuobjekt
05.02
E
Forslag: Hans Pettersen. Bruke dobbelttimen tirsdag 09.02.
Sendt en e-post og spurt om det er ok.

L: OK.

J: OK.

foto av Hans Pettersen
09.02
L
Trenger fotograf når Hans Pettersen blir intervjuet. Reservert fotoapparat.
L: Har noen minnebrikke?

Huskeliste for prosjektarbeid i grupper

 • Velg prosjektleder.
 • Fordel ansvar.
 • Avtal hvor ofte dere trenger å møtes.
 • Lag en dynamisk prosjektplan.
 • Gjør planen tilgjengelig for alle.

Læringsressurser

Medieproduksjon på oppdrag

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Oppdrag for lokalradio

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Oppdrag for lokalavis

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs