Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. HestefagetChevronRight
 5. Hestehold – et stort ansvarChevronRight
 6. Hestehold i NorgeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hestehold i Norge

Før mekaniseringa av landbruket var hesten viktig og nødvendig både som arbeidskraft i landbruket og som framkomstmiddel. Hestene ble også brukt i Forsvaret, i kløvkompaniene ble hestene brukt både til kløv, riding og kjøring. Hestesport var også en arena for hesten, men i mindre omfang enn i våre dager.

Fra å være en viktig del av norsk landbruk blir hesten nå brukt i hovedsak til fritid, rekreasjon og idrett. Hesten er fortsatt representert i norsk landbruk – det er fortsatt dem som holder gamle tradisjoner i hevd på gardene og bruker hesten som arbeidshest, men dette er ikke hovedarenaen for hesten.

Tallet på hester i Norge

Før mekaniseringa av landbruket var tallet på hester 238 000. Etter at traktoren gjorde sitt inntog, falt tallet på hester til ca. 20 000 dyr i 1970-åra. Siden den gang har det sakte, men sikkert steget.

Det finnes ikke noe nasjonalt hesteregister, men Norsk senter for bygdeforskning anslår at det var ca. 125 000 hester i Norge i 2013.

Hestenæringa er i sterk vekst, og beregninger viser at det omsettes for ca. åtte–ni milliarder per år. Det utgjør 12 500 årsverk.

Hesteraser i Norge

Det er mange forskjellige hesteraser i Norge, både importerte hester og hester som er avlet fram i Norge. Du kan lese mer om hesterasene her: Hesteraser og stambokføring

Hestehold som krever tillatelse fra Mattilsynet

Dersom du skal drive hestesenter, treningsstall eller omsette mer enn seks hester i året, må du søke om tillatelse fra Mattilsynet. Hvis du har et hestehold der hestene skal kunne sendes til slakt, eller du har ti eller flere hester, må du også melde fra til Mattilsynet.

Godkjent hestebedrift?

Bransjestandard hest er ei frivillig sertifiseringsordning utarbeidet av Matmerk og Norsk Hestesenter. Norsk Hestesenter tilbyr kurs og godkjenning, Matmerk står for kontrollen av bedriftene. Selv om dette er ei frivillig godkjenningsordning og ikke et krav, er det flere fordeler med å gjennomføre dette. Bedriftene kvalitetssikrer sine tilbud og tjenester.

Jobbe med hest?

Det er mange yrker hvor du kan arbeide med eller for hester.
Mange starter sin egen virksomhet. Etterspørselen etter yrkesutøvere og tilbud er god.

Her ser du noen av de bransjene hvor hest er produkt, eller der hest er et komplementært produkt / en komplementær tjeneste:

 • fjellridning
 • fôrprodusent
 • ridelærer
 • husdyrvitenskap
 • veterinær
 • utleiestall
 • hestefaglært
 • landbruk
 • skogbruk
 • kusk
 • travtrener
 • konkurransrytter
 • berider
 • salmaker
 • dyrepleier
 • pensjonat

Finn ut mer:

I dette arbeidsoppdraget kan dere lære mer om yrker knyttet til hest og hestehold:

Yrker knyttet til naturbruk

Læringsressurser

Hestehold – et stort ansvar