Hopp til innhold

Fagartikkel

Hestehold i Norge

Før mekaniseringa av landbruket var hesten viktig og nødvendig både som arbeidskraft i landbruket og som framkomstmiddel. Hestene ble brukt i Forsvaret, i kløvkompaniene ble hestene brukt både til kløv, riding og kjøring. Hestesport var også en arena for hesten, men i mindre omfang enn i våre dager.

Fra å være en viktig del av norsk landbruk blir hesten nå brukt i hovedsak til fritid, rekreasjon og idrett. Hesten er fortsatt representert i norsk landbruk – det er fortsatt dem som holder gamle tradisjoner i hevd på gardene og bruker hesten som arbeidshest, men dette er ikke hovedarenaen for hesten.

Tallet på hester i Norge

Før mekaniseringa av landbruket var tallet på hester 238 000. Etter at traktoren gjorde sitt inntog, falt tallet på hester til ca. 20 000 dyr i 1970-åra. Siden den gang har det sakte, men sikkert steget.

Det finnes ikke noe nasjonalt hesteregister, men Norsk senter for bygdeforskning anslår at det var ca. 125 000 hester i Norge i 2013.

Hestenæringa er i sterk vekst, og beregninger viser at det omsettes for ca. åtte–ni milliarder per år. Det utgjør 12 500 årsverk.

Hesteraser i Norge

Det er mange forskjellige hesteraser i Norge, både importerte hester og hester som er avlet fram i Norge.
Les mer om hesteraser og stambokføring

Hestehold som krever tillatelse fra Mattilsynet

Hest og jente i rullestol. Foto.

Terapiriding

Dersom du skal drive hestesenter, treningsstall eller omsette mer enn seks hester i året, må du søke om tillatelse fra Mattilsynet. Hvis du har et hestehold der hestene skal kunne sendes til slakt, eller du har ti eller flere hester, må du også melde fra til Mattilsynet.

Godkjent hestebedrift?

Bransjestandard hest. Logo. Bilde

Logo for Bransjestandard hest

Bransjestandard hest er ei frivillig sertifiseringsordning utarbeidet av Matmerk og Norsk Hestesenter. Norsk Hestesenter tilbyr kurs og godkjenning, Matmerk står for kontrollen av bedriftene. Selv om dette er ei frivillig godkjenningsordning og ikke et krav, er det flere fordeler med å gjennomføre dette. Bedriftene kvalitetssikrer sine tilbud og tjenester.

Jobbe med hest?

Det er mange yrker hvor du kan arbeide med eller for hester.
Mange starter sin egen virksomhet. Etterspørselen etter yrkesutøvere og tilbud er god.

Her ser du noen av de bransjene hvor hest er produkt, eller der hest er et komplementært produkt / en komplementær tjeneste:

 • fjellridning
 • fôrprodusent
 • ridelærer
 • husdyrvitenskap
 • veterinær
 • utleiestall
 • hestefaglært
 • landbruk
 • skogbruk
 • kusk
 • travtrener
 • konkurransrytter
 • berider
 • salmaker
 • dyrepleier
 • pensjonat

Huskelappen

 • Det er ca. 125 000 hester i Norge.
 • Hesten brukes i dag mest til sport og fritid.
 • Hesten brukes i helsesammenheng.
 • Turisme og reiseliv med hest er ei voksende næring i Norge.
 • Mattilsynet godkjenner hestehold.
 • Bransjestandard hest er ei frivillig sertifiseringsordning.
Sist faglig oppdatert 09.01.2019
Skrevet av Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Hestenæringa

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter