Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. Naturbasert produksjonChevronRight
  4. Fiske og fangstChevronRight
  5. Fiskeri – næring og yrkeChevronRight
  6. Omsetning og avlønning i fiskeflåtenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Omsetning og avlønning i fiskeflåten

I Norge foregår omsetninga av fisk via salgslag, og omsetninga reguleres av råfiskloven. Fiskeren får enten fast lønn eller en andel av fangsten som kalles lott.

Omsetning av fisk

I tidligere tider var fiskerne avhengige av å selge fangsten sin til en oppkjøper som helt fritt kunne bestemme hva han ville betale for varene. Tidlig i forrige århundre samlet fiskerne seg og fikk etter flere års kamp på plass det som vi kaller råfiskloven. Denne ble første gang vedtatt i 1938. I etterkant ble Norges Råfisklag etablert. Råfisklaget skulle sikre medbestemmelse for fiskerne og rettferdige priser for fangsten.

Salgslag

I dag organiserer Norges Råfisklag omsetningen av villfangede marine arter fra og med Nordmøre til og med Finnmark.

Norges Råfisklag er et av seks fiskesalgslag som i samsvar med fiskesalgsloven tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetninga av fisk i Norge. Fem av salgslagene, med Norges Råfisklag som det største, ivaretar omsetninga av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval. Omsetninga av sild og annen pelagisk fisk foregår gjennom Norges Sildesalgslag.

Norske fiskesalgslag. Logokollasje.
Dette er logoene til de seks salgslaga som omsetter fisk i Norge.

Sluttseddel

Oppgjøret for fangst gjennom salgslaga foregår etter en skriftlig avtale som kalles oppgjørsavtalen. Fiskeren har garanti for oppgjør for fisken som er levert, og det er fastsatt minstepriser for fisk levert fra fiskeren.

Ved levering føres fangstkvantumet inn på sluttseddelen. På sluttseddelen føres også de fiskesortene det gjelder, hvor mange kilo som er levert av hver sort, og til slutt prisen som oppkjøperen har betalt.

Læringsressurser

Fiskeri – næring og yrke

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter