Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
 3. ØkonomiChevronRight
 4. BudsjetteringChevronRight
 5. Hva er et budsjett?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er et budsjett?

Bedriftene planlegger sine aktiviteter på kort og lang sikt, også for neste år. Disse aktivitetene fører til inntekter og kostnader og blir planlagt i budsjettet. Et budsjett er altså en økonomisk plan for neste år.

Hender som holder kulepenn og kalkulator. Foto.

Hva er hensikten med budsjettering?

Alle bedrifter bør planlegge økonomien sin. Et budsjett gir deg en oversikt over hvilke inntekter og kostnader bedriften din forventer å få i løpet av en periode.

Et budsjett kan også omtales som bedriftens planer uttrykt i kroner. Det er nemlig slik at de planlagte aktivitetene bør føre til inntekter og kostnader som gir et overskudd.

Et budsjett hjelper deg med å lage gode og realistiske planer, og det blir derfor lettere å kunne avgjøre hvilke tiltak og planer du skal sette i verk. Et budsjett fungerer også som et verktøy for å kunne varsle om problemer, eller avvik, i løpet av perioden.

Et budsjett fungerer derfor både som et planleggingsverktøy og et kontrollverktøy.

Et korttidsbudsjett er et budsjett for ett år av gangen, og som man igjen kan dele inn i mindre perioder, som for eksempel et halvt år, et kvartal eller en måned. Langtidsbudsjett gjelder for mer enn ett år. Du skal konsentere deg om korttidsbudsjetter.

Tidspunkt for budsjetteringsarbeidet

Store bedrifter starter gjerne budsjetteringsarbeidet tidlig på høsten og kan da være ferdig i oktober måned. Dermed er altså budsjettet for neste år klart to–tre måneder før året begynner. Små bedrifter har ofte budsjettet klart bare få uker før nyttår.

Involvere de ansatte

Ledelsen i bedriften kan velge å utarbeide hele budsjettet selv og presentere det ferdig for avdelingene og de ansatte. Det er en effektiv måte å gjøre det på, men ikke nødvendigvis den klokeste. Vanligvis er det mer fornuftig å involvere de ansatte i prosessen. Mest sannsynlig vil de da engasjere seg i større grad for å oppfylle de målene de selv har satt. På den måten vil alle dra i samme retning, og det er større mulighet for at målene i budsjettet kan nås.

Læringsressurser

Budsjettering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Budsjettkalkulator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Personlig økonomi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.