Hopp til innhold

  1. Home
  2. Medieuttrykk og mediesamfunnet Vg2 og Vg3ChevronRight
  3. Kommunikasjon og medieuttrykkChevronRight
  4. Kommunikasjon og modellerChevronRight
  5. Patos i traileren til Kongens neiChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Patos i traileren til Kongens nei

Patos i traileren til Kongens Nei

  • Gi en kort beskrivelse av hvilke filmatiske virkemidler som er brukt i traileren.
  • På hvilken måte brukes appellformen patos til å vekke publikums følelser?
  • Hvilke følelser sitter du selv igjen med etter å ha sett traileren?

Læringsressurser

Kommunikasjon og modeller

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter