Hopp til innhold

Fagstoff

Skatt og feriepenger som lærling

Som lærling er du regnet som ansatt. Det betyr at du må forholde deg til skatt, ferie og feriepenger. For at dette skal gå for seg så enkelt som mulig, bør du sette deg inn i det og spørre om hjelp hvis du blir usikker.
To kvinner og en mann snakker sammen. Den ene kvinnen ser trist ned på ei tom lommebok, og mannen holder ei hånd på skulderen hennes. Den andre kvinnen holder et par flybilletter. Tre skyer er tegnet over dem. Skyene inneholder henholdsvis et fly, en familie med foreldre og to barn og to kinesiske soldater med den kinesiske mur i bakgrunnen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skatt

Som lærling tjener du penger og får utbetalt lønn på samme måte som andre ansatte. Bedriften du arbeider for, vil trekke skatt av lønna di og sende disse pengene inn til staten, slik de gjør for alle ansatte.

Skatten du trekkes, er basert på forventet årsinntekt (med et prosentkort) eller ut fra den månedlige inntekten (med et tabellkort). Du kan lese mer om det i artikkelen om skatt.

Det er ditt ansvar å ha et skattekort, et frikort, prosentkort eller tabellkort, og at bedriften du jobber for, får informasjon om det. Hvis ikke risikerer du at det blir trukket for mye skatt.

Frikort

Hvis du tjener mindre enn 65 000 kroner i løpet av kalenderåret (sats for 2022), kan du vurdere å skaffe deg et frikort. Da blir du ikke trukket i skatt, men hvis du går over grensa, vil du bli trukket 50 prosent skatt på all inntekt det året, med mindre du har skiftet til et annet skattekort.

Begynner du lærlingtida på høsten, starter du med ganske lav lønn, som oftest 30 prosent av fagarbeiderlønn. Hvis du bare har hatt små inntekter eller ingen andre inntekter det året, er det en god sjanse for at frikort kan være aktuelt for deg. Husk at studielån og stipend ikke regnes som inntekt.

Modell som viser tre år, og at lærlingtida starter på høsten år 1 og avslutter våren år 3. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

For å sjekke om frikort er for deg, eventuelt hvilket skattetrekk med prosentkort du bør be om, kan du sette opp et regnestykke over forventet inntekt for året.

Eksempel på utregnet årsinntekt

Under er et eksempel på utregning av årsinntekt for en ny lærling som ikke har arbeidet tidligere på året, og som starter som lærling med 30 prosent av fagarbeiderlønn i august.

Utregnet årsinntekt
MånedInntekt
Inntekt januar0 kr
Inntekt februar0 kr
Inntekt mars0 kr
Inntekt april0 kr
Inntekt mai0 kr
Inntekt juni0 kr
Inntekt juli0 kr
Inntekt august

8805 kr

Inntekt september8805 kr
Inntekt oktober8805 kr
Inntekt november8805 kr
Inntekt desember8805 kr
Årsinntekt44 025 kr

Frikort kan altså være et godt alternativ det året du starter som lærling, hvis du startet som lærling på høsten og ikke har hatt andre inntekter på våren.

Ferie og feriepenger

Ferie er regulert i lovverket, se ferieloven hos Lovdata. Disse reglene gjelder for alle arbeidstakere, inkludert lærlinger.

Alle arbeidstakere har etter loven krav på minst 25 virkedager ferie per år, det vil si fire uker og en dag. De som har tariffavtale, har ofte avtalt 30 virkedager ferie (fem uker). Virkedager regnes som alle dager unntatt søndag, så det er seks virkedager per uke.

Arbeidstaker har rett til å ta ut tre uker sammenhengende ferie i løpet av perioden 1. juni til 30. september.

Når du skal ta ut feire, må du avtale det med arbeidsgiver, og det bør du gjøre i god tid. Ved uenighet vil arbeidsgiver ha det siste ordet. Som nyansatt må du opparbeide deg feriepenger for å kunne ta ut lønnet ferie.

Hvis du blir syk i ferien, og får legeattest, har du rett til å få tilbake feriedager.

Det samme gjelder hvis arbeidsgiver avbryter ferien din. For mer informasjon om slike tilfeller kan du lese Arbeidstilsynets artikkel om ferie.

Feriepenger

Når du arbeider, setter bedriften av feriepenger for deg hver måned. Når du tar ut ferie, brukes feriepengene som ble spart opp året før. Dette fungerer fint når du har arbeidet mer enn ett år, men er du ny i arbeidslivet skaper det utfordringer.

Som nyansatt lærling, altså hvis du startet læretida før 1. september, har du rett til ferie det samme året, men uten betaling. De fleste tar derfor ikke ut lengre ferie før i kalenderår 2. Som lærling vil du sannsynligvis bare ha oppspart et halvt år med feriepenger når du kommer til kalenderår 2. Det gir lav utbetaling hvis du ønsker å ta ut full ferie.

Modell som viser tre år, og at lærlingtida starter på høsten år 1 og avslutter våren år 3. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er mulig å ta ut bare noe betalt ferie, for eksempel to uker i kalenderår 2. Da vil oppsparte feriepenger gi en grei utbetaling.

Som lærling kan du nekte å ta ut ferie hvis du ikke har oppsparte feriepenger. Hvis bedriften ikke har aktivitet i ferietida, må de skaffe et alternativt tilbud til deg.

Forskjellige arbeidsgivere håndterer ferie for lærlinger i kalenderår 2 forskjellig. Du må derfor sjekke opp med din egen bedrift hvordan de foreslår å løse dette for deg.

For kalenderår 3 vil du ha oppspart et helt år med feriepenger og kan ta ut ferie med betaling på lik linje med andre ansatte.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 08.02.2022

Læringsressurser

Lærlingtida