Hopp til innhold

Fagstoff

Forslag til årsplan

Her finner du et forslag til årsplan i kommunikasjon og kultur 3.

Årsplanen i kommunikasjon og kultur 3 gjenspeiler det som står beskrevet i kjerneelementene og kompetansemålene i læreplanen. Årsplanen tar også hensyn til læreplanens intensjon om utforsking og dybdelæring, og det er lagt opp til at elevene arbeider med emner over lengre perioder.

For hvert emne finner du forslag til fagstoff og oppgaver som er i tråd med læreplanen når det gjelder hvilke arbeidsmåter og kompetanser elevene skal øve på i faget. Flere av oppgavene kan brukes til fordypning og/eller i vurderingssituasjoner, enten ved avslutning av et emne eller ved terminslutt. I emnet Bruke kilder, teori og metode finner du ressurser som er relevante gjennom hele skoleåret.

I årsplanen er det er lenket direkte til aktuelle fagartikler, oppgaver og tekster. Vi håper forslaget til årsplan kan være til inspirasjon og nytte i arbeidet med kommunikasjon og kultur 3. Last gjerne ned planen, og tilpass den til gruppa di.

Filer

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker og Ingeborg Hagen.
Sist faglig oppdatert 02.05.2022

Læringsressurser

Om faget

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter