Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

22. juli 2011

22. juli 2011 ble Norge rammet av det verste terrorangrepet siden andre verdenskrig. I ettertid har det vært mange forsøk på å forstå hvordan dette kunne skje. Samtidig har det vært viktig å ikke la fokuset på gjerningsmannen overskygge ofrenes historier.
Skadet person fraktes bort på båre av helsepersonell. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

77 personer ble drept i terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya i 2011. Gjerningsmannen, Anders Behring Breivik, utløste først en bombe på nærmere 1000 kilo i regjeringskvartalet, og gjennomførte deretter en massakre mot Arbeiderpartiets ungdomsleir på Utøya. I tillegg til at 77 personer ble drept, fikk flere hundre personer store fysiske og psykiske skader som følge av angrepene.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg beskrev hendelsene 22. juli som «ondskapen». I denne oppgaven skal vi først se på hvordan et av ofrene opplevde 22. juli og tiden etterpå. Deretter skal vi se på noen ulike forsøk på å forklare bakgrunnen for hendelsen. Til slutt skal vi diskutere hvordan en kan forhindre lignende aksjoner i fremtiden.

Oppgave 1: Ofrene for 22. juli-terroren

Se filmen og svar på oppgavene:

  • Hvordan beskriver Viljar terroraksjonen 22. juli og tiden etterpå?
  • Hvorfor er det viktig å sette seg inn i ofrenes erfaringer og opplevelser når en skal forstå grusomme handlinger?

Viljars fortelling er bare en av mange historier. På 22 juli-senteret kan du utforske andre vitnefortellinger. Del gjerne klassen i grupper og presenter ulike fortellinger for hverandre.

Oppgave 2: Hvordan kunne dette skje i Norge?

Hvordan kunne terroren 22. juli skje? Her kan du utforske noen ulike perspektiver på hendelsene 22. juli. Start med den påstanden du tenker er viktigst, og undersøk minst tre ulike forklaringer.

  • Diskuter hva som er de viktigste årsakene til 22 juli.
  • Gi eksempler på hvordan ulike forklaringer på 22. juli kan utfylle hverandre.
  • Er det mulig å forstå 22. juli. Hvorfor? Hvorfor ikke?

Oppgave 3: Mer åpenhet og demokrati!

Se filmen og svar på oppgavene:

I rosetoget til minne om 22. juli sa statsminister Jens Stoltenberg at Norges svar på terroraksjon 22. juli burde være mer åpenhet og demokrati. Dette var en kontrast til andre land, som etter terroraksjoner har svart med militæraksjoner og strengere kontroll. Samtidig har også Norge etter terroraksjonen i 2011 brukt store ressurser på å styrke politiets overvåkning og terrorberedskap.

  • Skriv en kort tekst der du reflekterer over hvordan vi best kan forebygge og bekjempe hendelser som 22. juli.

Kilder:

Seierstad, Å. (2013). En av oss. En fortelling om Norge. Oslo: Kagge forlag.

Vetlesen, A.J (2014). Studier i ondskap. Oslo: Universitetsforlaget.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen og Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 10.02.2022

Læringsressurser

Ondskap