Hopp til innhold

Religion og etikk

  Religion og livssyn

  I dette emnet får du grunnleggende kunnskap om hva religion og livssyn er, fagbegreper knyttet til religioner og livssyn, og du får lære hvordan religioner og livssyn har utviklet seg gjennom historien. Her finner du også fagstoff om sentrale trekk ved ulike religioner og livssyn.

  Livssynshumanisme

  Humanismen setter mennesket i sentrum og har fokus på menneskets velferd og ukrenkelige verdi. Ikke-religiøse humanister har humanismen som en sentral del av sitt livssyn. Da snakker man gjerne om livssynshumanisme.

  Læringsressurser

  Livssynshumanisme