Hopp til innhold

Fagstoff

Ungdom i deltidsjobb

Som ungdom med lite arbeidserfaring kan det oppleves som vanskelig å stille krav til arbeidsgiveren når man får en deltids- eller sommerjobb. Det er gjerne mange som er interessert i jobben, og man har lite å slå i bordet med av utdanning og erfaring.
Tre personer fra sommerpatruljen til LO med LO-caps og t-skjorter snakker med en deltidsansatt på en arbeidsplass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Gratis medlemskap for elever

Fagorganisasjonene kjemper for rettighetene til enkelte yrkesgrupper, men hva med ungdom som ikke er ferdig utdannet til noe spesielt yrke? Kan de bli medlemmer?

Skoleelever i videregående skole får tilbud om gratis elevmedlemskap i Landsorganisasjonen i Norge (LO), som er Norges største sammenslutning av fagorganisasjoner. LO mener med andre ord at det er viktig å hjelpe ungdommer som skal ut i arbeidslivet, kanskje for første gang. Du melder deg inn selv på Internett, og LO hjelper deg med å finne fram til riktig LO-forbund. Medlemskapet er gratis.

Sommerpatruljen

Om sommeren er antallet unge arbeidstakere spesielt høyt. Det stås på i butikker, kafeer og på hoteller, og de mest populære jobbene skal man være glad for å få. I denne intensive perioden har LO en egen sommerpatrulje som reiser rundt på arbeidsplasser og hjelper ungdommer med kontrakter og arbeidsforhold.

Mangel på kontrakt er en av de vanligste forseelsene i ungdommers arbeidssituasjon. Kontrakt er viktig ikke bare som avtale om ansettelse, men også for å spesifisere enkelte rettigheter. Alle arbeidstakere har for eksempel krav på overtidsbetaling, men tillegg som kvelds-, natt- eller helgetillegg sier loven ingenting om. Dette må du selv gjøre avtaler med arbeidsgiver om hvis du mener du bør ha krav på det, og slike avtaler bør gjøres skriftlig i en kontrakt.

Dersom man har problemer med avtaler på arbeidsplassen, kan det være lurt å ta kontakt med sommerpatruljen. Ungdomsrådgiver i LO, Robert Hansen, forteller at konflikter ofte løses uten store problemer når sommerpatruljen kommer inn i bildet:

– Erfaringene med sommerpatruljen er at man som oftest får ordnet opp i problemet på stedet hvis rettighetene til ungdommene ikke er ivaretatt godt nok på et arbeidssted. Ofte er arbeidsgiveren like overrasket som arbeidstakerne over at det faktisk er brudd på regler i arbeidsforholdet. I et mindretall av tilfellene skaper arbeidsgiveren problemer, og sommerpatruljen må sende saken videre til Arbeidstilsynet.

Tips når man skal starte i jobb

Hvordan skal man så gå fram når man starter i ny jobb? Robert Hansen har tre grunnleggende tips til elever som skal ut i arbeidsmarkedet:

– For det første har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt: Uten dette kan det fort bli uenighet om lønn. Du har også krav på en skriftlig lønnsslipp som bevis på at du har betalt skatt. Dersom du ikke har lønnsslipp, kan du ende opp med å betale skatt både til arbeidsgiver og til staten. Til slutt har du krav på skriftlig attest når arbeidsforholdet opphører. Hvis du har disse tre punktene i orden, skulle du ha et greit arbeidsforhold.

Dette har du rett på:

  • Skriftlig arbeidskontrakt
  • Skriftlig lønnsslipp
  • Feriepenger
  • Lønn for enkelte "røde dager" på kalenderen
  • Alderen din bestemmer hva slags arbeid du kan ta
  • Overtidsbetaling
  • Pauser
  • Sykepenger
  • Beskyttelse mot trekk i lønn
CC BY-NC-SASkrevet av Siv Birgitta Systad. Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
Sist faglig oppdatert 02.04.2020

Læringsressurser

Plikter og rettigheter i arbeidslivet