Hopp til innhold

Norsk kort botid (SF vg1) – ferdig 2025

    Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

    Språket som system og mulighet

    Språk er lyder som er satt sammen for å skape mening. Vi bruker lydene til å bygge ord, og vi setter sammen ord til setninger etter bestemte regler. Språket tilbyr oss også en mengde verktøy, slik at vi kan få sagt og skrevet alt vi vil – iallfall nesten!