Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvilke egenskaper hadde en norsk helt på 1800-tallet?

Eventyrene dekket nok mange ulike funksjoner. På mange måter var de si tids TV. Eventyr kunne underholde, opplyse, få folk til å drømme seg bort og få folk til å le. I eventyrene traff man på helter, man leste om deres heltedåder og seirer mot fiender.
Kollasj med mange ulike eventyrmotiv. Kollasje.
Åpne bilde i et nytt vindu

På samme måte som mange moderne spillefilmer har eventyrene ofte to hovedhandlinger. Helten skal gjerne både utføre et oppdrag eller løse et problem, og han skal finne, og vinne, sin kjærlighet.

Fortell meg hvem du er ...

Fortellinger kan være med på å skape mening og sammenheng i livet til den som leser eller hører dem. Fortellinger kan fortelle deg hvordan du bør leve livet ditt. Eventyrene inneholder ofte en slik livsvisdom. De har derfor blitt en del av nordmenns selvbilde, og synet på det gode – og det onde – liv.

Oppgave 1

Les eventyret Prinsessen som ingen kunne målbinde og utdraget fra Peer Gynt (5. akt fra s. 254). Jobb deretter med spørsmåla nedenfor. Oppgavene kan du jobbe med aleine eller i par. De egner seg også som utgangspunkt for diskusjon i klasserommet.

Mannsrolla:

 • Hvilke egenskaper er det som gjør Askeladden til helten i eventyret?
 • Hvilke egenskaper har brødrene hans, de som ikke lykkes?
 • Er det slik i dag, at Espens egenskaper er gode, mens Per og Pål sine ikke er det? Begrunn svaret, kom gjerne med eksempel fra moderne norsk samfunnsliv eller moderne fiksjonstekster.
 • Hvilke egenskaper er det Peer Gynt viser i utdraget fra 5. akt?
 • Er han en helt eller ikke? Begrunn svaret
 • Vil du si at Peer og Espen er typisk norske? Begrunn svaret.

Kvinnerolla:

 • Hvilke egenskaper har prinsessa i eventyret? Hva slags kvinnetype er hun?
 • Syns du hun er et ideal for dagens kvinner? Begrunn svaret. Kom gjerne med eksempel.
 • Hvilke egenskaper har Solveig i Peer Gynt? Les utdraget og teksten om Peer Gynt.
 • Syns du Solveig er et godt forbilde for norske kvinner?
 • Er prinsessa og Solveig typisk norske? Begrunn svaret ditt.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken.
Sist faglig oppdatert 22.03.2018

Læringsressurser

Helter