Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gransk Ernas Facebook-unnskyldning med lupe

Når du skal analysere en tekst retorisk, kan det være lurt å se for seg at du jobber som en detektiv. Når du har forstått hva som er formålet med teksten, må du granske språket nøye for å forstå hvordan avsenderen prøver å påvirke.
Mann som ser gjennom et forstørrelsesglass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Introduksjon

Hva er det egentlig du skal gjøre når du blir bedt om å analysere en tekst og bruke fagbegreper fra retorikken?

Finn ut av

 1. hva som er formålet med den retoriske teksten

 2. hvordan avsenderen prøver å påvirke

 3. hvorfor avsenderen bruker akkurat disse orda for å påvirke

Metoden du skal bruke, er

 1. å formulere formålet

 2. å vurdere og forstå den retoriske situasjonen som har utløst teksten

 3. å granske ordvalget nøye og koble det til den retoriske teksten og situasjonen

Vanlige feil er

 • å bare beskrive den retoriske teksten i stedet for å avsløre intensjonen bak den

 • å ikke gjøre detektivarbeidet grundig nok – å ikke "avsløre" avsenderen

Prøv deg som detektiv på Erna Solbergs korona-unnskyldning.

18. mars 2021 publiserte Norges statsminister, Erna Solberg, et innlegg på Facebook som fikk mye oppmerksomhet. Bakgrunnen for innlegget var at Erna hadde brutt koronarestriksjonene hun selv hadde vært med på å utforme, da hun og familien var mer enn ti personer samla på ei hytte på Geilo.

Filer

Del 1: Om formålet og den retoriske situasjonen

Jobb aleine:

 1. Les gjennom teksten og formuler det du mener er formålet med teksten.

 2. Veldig mange ble sinte da de hørte hva Erna hadde gjort. Hvorfor tror du Ernas hyttetur vakte så mye raseri?

Jobb i grupper:

 1. Diskuter svara deres på spørsmål a og b i forrige oppgave.

 2. Nå skal dere diskutere hva som er den retoriske situasjonen for teksten. For å vurdere dette bør dere diskutere

  • hva som er det påtrengende problemet

  • hvem det retoriske publikummet er

  • hva de tvingende omstendighetene er

Hjelpespørsmål til retorisk situasjon:

Mange syns det er vanskelig å forstå hva "den retoriske situasjonen" går ut på. Det betyr enkelt og greit at du skal se på hva som er bakgrunnen for at avsenderen har skrevet teksten, hvem avsenderen prøver å nå og rammene avsender må holde seg innenfor.

Her er noen spørsmål til diskusjonen om den retoriske situasjonen til Erna Solbergs Facebook-unnskyldning:

 • Hvorfor måtte Erna be om unnskyldning?

 • Hvorfor er rollen hennes som statsminister spesielt viktig i denne situasjonen?

 • Hvem prøver hun å nå fram til med dette innlegget?

 • Hvilken rolle har koronarestriksjonene spilt for dagliglivet til mottakerne hun prøver å nå fram til, og hva kan dette ha å si for hvordan de mottar nyheten om Ernas brudd på egne restriksjoner?

Del 2: Gransk ordbruken

Når du har forstått hva som er formålet med teksten og diskutert den retoriske situasjonen, har du svart på første del av de tre detektivoppdragene:

 • Hva er formålet med den retoriske teksten?

 • Hvordan prøver avsenderen å påvirke?

 • Hvorfor bruker avsenderen akkurat disse orda for å påvirke?

Nå er det på tide å gå i gang med oppdrag 2 og 3. Svaret på disse to spørsmålene finner vi ved å nærlese Ernas innlegg, undersøke hvilke ord hun har brukt og "avsløre" hvorfor hun har brukt nettopp disse orda.

Jobb aleine:

 1. Ha teksten foran deg igjen. Les nøye gjennom og skriv notater i margen eller på annet vis som forklarer hvilke ord Erna har brukt, og hvorfor hun har valgt disse orda. Bruk fagbegreper om ordvalget hennes.

Eksempeltekst

Under kan du se et eksempel på hvordan du kan nærlese en tekst og bruke fagbegreper. Dette er ei nærlesning av Petter Northugs unnskyldning på Instagram etter at han ble tatt for å ha kjørt for fort i august 2020.

Jobb i grupper:

Gå gjennom nærlesinga deres i grupper. Diskusjonen skal særlig legge vekt på

 • hvordan Erna prøver å nå fram med unnskyldninga si

 • hvilke ord Erna bruker for å påvirke

 • hvilke fagbegreper dere vil bruke om virkemidlene i teksten

Del 3: Vurder aptum

Diskuter på gruppa: Er Ernas unnskyldning vellykka? Dere skal begrunne svaret deres ved å vise til sitater og den retoriske situasjonen.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 03.05.2021

Læringsressurser

Pesten kommer