Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Oppgaver om Snorres kongesagaer

Snorres kongesagaer inneholder sagaene om de norske kongene, fra Halvdan Svarte, som levde midt på 800-tallet, og fram til kong Sverre, som levde samtidig med Snorre.
Håkon den gode taler på tinget til trønderne. Illustrasjon til Heimskringla 1899-versjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Sagaene om den norske kongerekka

Tittelfriser. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2

Ynglingesagaen. Samarbeid to og to om å løse oppgava.

  1. I de fem første strofene beskrives den verden som var kjent på Snorres tid. Tegn et kart basert på de opplysningene forfatteren kommer med. Fotnotene forklarer en del av navna som blir brukt.
  2. Hva forteller denne beskrivelsen om kontakten mellom ulike folkegrupper i Europa på denne tida?
  3. Strofe 4 til 9 forteller om Odin, som var den høyeste guden blant æsene. Hvilke samfunnsprinsipper er det Odin innfører?
  4. Sammenlign strofe 10 til 50 i Ynglingesagaen med tekstutdraget fra Evangeliet etter Matteus, kap.1, 1–25 i Det nye testamentet.
    • Hva har disse to tekstene felles?
    • Hvorfor fortelles disse historiene?

Relatert innhold

Heimskringla er beretningene om de norske kongene fra 800-tallet og fram til 1200-tallet, fortalt av islendingen Snorre Sturlason.

CC BY-SASkrevet av Anne Ely Thorenfeldt og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 30.01.2019